Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tre tidigare chefer på häktet Huddinge frias i arbetsmiljömål.

Cheferna på häktet frikända

Det blev friande dom för de tre tidigare häkteschefer som stått åtalade för arbetsmiljöbrott vid Södertörns tingsrätt. Tre av rättens ledamöter, varav en jurist, ville dock fälla två av de åtalade.

16 februari 2015 10:51

Att domen inte var enhällig kan innebära att åklagaren Aino Alhem väljer att överklaga domen till hovrätten. Ett beslut som måste fattas senast 23 februari.

Den 3 oktober 2011 misshandlades kriminalvårdaren Karen Gebreab till döds av en intagen på häktet i Huddinge. Gärningsmannen dömdes till livstids fängelse i december samma år.

Rättegången vid Södertörns tingsrätt har handlat om vilket ansvar tre av cheferna på häktet hade för att mordet kunde ske. Domstolen skulle pröva om de gjort sig skyldiga till grovt arbetsmiljöbrott, vållande till annans död.

En genomläsning av domskälen visar att mycket av det som kommit fram från försvaret under den  månadslånga rättegången har funnit stöd hos domstolen. Enligt tingsrätten har de åtalade inte gjort sig skyldiga till något som åklagaren lagt dem till last och som åklagaren menar är straffbart. Tingsrätten anser att cheferna tagit sitt arbetsmiljöansvar.

De tre ledamöter som har en skiljaktig mening har tagit större intryck av de vittnesmål som pekat på brister i arbetsmiljön på häktet. Det handlar bland annat om vittnen som pekat på att det var en rörig organisation och att ledningen på häktet inte gjort någon ordentlig undersökning av att rutinerna följdes och fungerade.

Gunilla Järlhammar var skyddsombud vid tiden för mordet. I dag är hon pensionär. Hon är förvånad över domen, som hon tycker visar att arbetsmiljölagen är tandlös.

– Om en anställd mördas på sin arbetsplats, har då inte arbetsgivaren något ansvar för det? Det är mycket märkligt. Jag hoppas att domen överklagas.

Patrik Öhrnell var klubbordförande för Seko på häktet 2011 och den som först larmade om att Karen
Gebreab varit ensam när hon tog emot den intagne. I dag är han ombudsman för Seko. Även han
hoppas att domen överklagas.

– Domen hänger i luften eftersom hälften av ledamöterna var skiljaktiga. Det innebär att det inte kan bli något känslomässigt avslut. Många har väntat på ett avslut i många år.

Patrik Öhrnell delar uppfattningen som de skiljaktiga har, att häktesledningen inte gjorde någon ordentlig undersökning av verksamheten. Brister fanns, men inget gjordes för att rätta till dem.

– Det står i domen att facket hävdat att ledningen åtgärdat de fel som upptäckts. Det är inte min minnesbild av hur det gick till, säger han. Vi hade besök av vårt regionala skyddsombud på sommaren, men det ville inte ledningen delta i.

Domen är tung läsning, tycker Patrik Öhrnell. Han har fått läsa detaljer som han hoppats slippa. Beskrivningen av vad som hände när Karen Gebreab misshandlades till döds är en av de svåra delarna.

När det gäller händelsen 3 oktober finns ingen oenighet mellan försvaret och åklagaren om händelseförloppet. Parterna är också överens om att misstag begicks på den avdelning där den intagne befann sig och att det bidrog till händelsen. En vårdare skulle ha skickats upp som förstärkning till promenaden, men det skedde inte.

Däremot har åklagaren ansett att de åtalade cheferna borde ha sett till att det funnits en rutin som hindrar att ett misstag av enskilda vårdare får så svåra konsekvenser. De åtalade borde ha sett till att det funnits en barriär, ett extra skydd om misstag begicks.
Att det saknades är ett brott mot arbetsmiljölagen, enligt åklagaren.

Tingsrätten håller inte med åklagaren utan hävdar i likhet med försvaret att det fanns tillräckligt med rutiner och att de extra rutiner som åklagaren efterlyst ändå inte med säkerhet hade förhindrat mordet.

Rätten skriver att ”bara för att en olycka har inträffat betyder det inte att chefer brustit i kravet på att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall”.
Det krävs också att arbetsgivaren avvikit från det som kan anses vara rimliga åtgärder, anser domstolen. Och där har inte häktet brustit. Enligt domen har det inte saknats rutiner som en normalt aktsam arbetsgivare skulle ha infört.

Dessutom anser domstolen att det inte går att visa att mordet inte skulle inträffat om de extra rutiner som åklagaren efterlyst funnits på plats.
Tingsrättens argument liknar de som försvaret förde fram under den sista rättegångsdagen 9 januari i år.

Då sa tidigare häkteschefen Agneta Kempes advokat Patric Lindblom i sin slutplädering att det visst funnits tillräckliga och fullgoda instruktioner.

– Borde hon som chef ha vetat att en enskild kriminalvårdare skulle begå misstag och inte skicka upp förstärkning den dagen? Svaret är nej.

Vidare sa Patrik Lindblom att det inte gick att bevisa att Karen Gebreabs liv hade gått att rädda ens om de rutiner som fanns hade följts.

De båda målsägarbiträden som företräder Karens Gebreabs familj, gav den sista rättegångsdagen sitt stöd till åklagarens påståenden.
Advokat Filip Rydin sammanfattade familjens ståndpunkt:
– De åtgärder som hade krävts för att rädda Karens liv var inte kostnadskrävande. Däremot hade de kostat ett stort engagemang. Något häktesledningen saknade.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Konfliktfylld fransk vår

Konfliktfylld fransk vår

Idag, torsdag, har hälften av alla tåg ställts in. Järnvägspersonalen protesterar mot regeringens planer för spårtrafiken. Samtidigt strejkar statsanställda mot personalminskningar. Läs mer

Bring Citymail får nya ägare

Bring Citymail får nya ägare. Norska Posten säljer brevverksamheten till det tyska investmentbolaget Allegra Capital. Läs mer

SJ anklagar lokförare för mobbning

Flera lokförare har tilldelats erinringar av SJ efter att företaget anklagar dem för mobbning och trakasserier under en arbetsplatsträff i Stockholm. Seko SJ protesterar och har krävt att erinringarna dras tillbaka. Något SJ inte gått med på. Läs mer

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sjöfarten gör handlingsplan mot sexuella trakasserier

I slutet av året hoppas sjöfartsbranschen ha en handlingsplan för hur branschen ska hantera och agera vid sexuella trakasserier och andra kränkningar. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Strömförande grind på tågstation

Strömförande grind på tågstation

Först åtta timmar efter anmälan åtgärdades en strömförande grind på en pendeltågsperrong i Stockholm. Grinden, som står så att allmänheten kan komma åt den, var feljordad och drog till sig så kallad returström när tågen passerade. Läs mer

Harly håller koll på entreprenörerna

Harly håller koll på entreprenörerna

I januari förra året fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att sköta leveransuppföljningen av järnvägsunderhållet i egen regi. Redan i september var Harly Nielsen ute för att hålla koll på att entreprenörerna gör det de ska. Läs mer

”Ingen dag är den andra lik”

”Ingen dag är den andra lik”

Freddie Åfeldt är transportledare på Hector rail och han gillar såväl jobbet som kollegerna. Läs mer

Raka spåret in i politiken

Raka spåret in i politiken

Lina el Yafi hamnade i hetluften när hon som klubbordförande drev kampanj för de uppsagda konduktörerna på tvärbanan. Nu gör hon politisk raketkarriär och kommer av allt att döma bli landstingspolitiker efter valet. Läs mer

Himmel eller helvete

Himmel eller helvete

Det är ingen mening att slå sönder maskinerna, bättre att slåss för en rättvis fördelning av vinsterna som robotar och automatisering ger. Och kanske få en kortare arbetstid. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Seko lämnar flyttande Nordea

Nordeas stämma röstade igenom en flytt av huvudkontoret till Finland. Det innebär att Seko går vidare med sitt beslut från i höstas om att lämna banken. Läs mer

ny på arbetsmarknaden
Maskinföraren Ghalia bryter normen

Maskinföraren Ghalia bryter normen

Ghalia Alhindi flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Bland det första hon gjorde här var att lära sig cykla, sedan tog hon körkort och nu går hon en maskinförarutbildning. – Sen blir det lastbil och till slut flygplan, säger hon halvt på skämt, halvt på allvar. Läs mer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Bjudresor till fartygsinspektörer

Två inspektörer från Transportstyrelsen som skulle kontrollera säkerheten ombord blev bjudna på en bättre middag och uppgraderas till lyxhytt utan kostnad. Det avslöjar Dagens ETC. Enligt tidningens granskning har bjudresorna pågått i minst tio år. Läs mer

Bring citymail lägger ner brevbärarkontor

Bring citymail stänger kontor i Flen och Katrineholm och lägger istället postutdelningen på Prolog, Mittmedias tidningsdistributionsbolag. Förändringen planeras till maj 2018. Läs mer

Det blir inget åtal för elolyckan i Tyfors

Nu står det klart att det inte blir något åtal om arbetsmiljöbrott efter elolyckan i Tyfors i Dalarna hösten 2016. Arbetsmiljöåklagare Ann-Marie Helander har beslutat lägga ner förundersökningen. Läs mer

”Vi ska stötta varandra och våga ta plats”

”Vi ska stötta varandra och våga ta plats”

Sekos kvinnliga nätverk på Trafikverket, Q-net, har vaknat till liv igen efter några år med sporadisk verksamhet. Förhoppningen är att nätverket ska göra att fler kvinnor tar på sig fackliga uppdrag. Läs mer

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Lönsamt övertidsarbete kan leda till ohälsa

Vissa medarbetare i Kriminalvården arbetar väldigt mycket övertid. Den är frivillig och ger i de flesta fall betydande extrainkomster. Vilket i sin tur gör det svårt för skyddsombud och fack att se till att avtal följs. Läs mer

Yrkande

Ett förhandlingskrav från arbetstagarparten.