Många av Sekos medlemmar arbetar som tågvärdar, lokförare, brevbärare, teletekniker, vägarbetare, kriminalvårdare, banarbetare.

Det är några av alla de yrken som gör det omöjligt att jobba hemifrån under coronakrisen. Det är faktiskt enbart sju procent av alla medlemmar i LO-förbunden som har haft möjlighet till det, visar en Novusundersökning gjord på uppdrag av LO.

För den som förlorat sitt arbete, eller går till jobbet varje dag och upplever oro och stress över virusutbrottet har vi samlat några hjälpande råd från Agnes Mellstrand, legitimerad psykolog, organisationskonsult och handledare.

Vad ska jag göra när jag känner mig trött på pandemin och vill att den ska vara över?

 – När man hamnar i det läget, då är man ofta det på ett generellt plan. Känslan är mer på en abstrakt nivå. Då skulle jag kartlägga vad det är som jag är trött på, vad känns som ett hinder. Det handlar om att konkretisera och i nästa steg problemlösa. Då ställer du frågan vad du kan göra och påverka för att lösa detta och vad du inte kan göra eller påverka.

Hur ska jag hantera personer som börjat leva som om pandemin är över, medan jag själv försöker följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer? 

– Det kan vara provocerade när man själv behöver tänka på att följa restriktioner och när det känns som att det pågår en parallell värld runtomkring som inte bryr sig. Det är en ganska utmanande känsla. Jag tror man måste bekräfta det faktum att det inte är så konstigt om man blir provocerad. Men att inte låta den känslan ta energi. Sen är det viktigt att man får uttrycka en känsla av förundran och prata om den på ett konstruktivt sätt.

Hur ska jag hantera oron över att gå till jobbet på grund av smittorisken?

– Det hjälper om du påminner dig själv om värdet i det du gör och att du har ett arbete som är samhällsbärande. Det i sig kan vara en motivation att gå till jobbet.

Ett tips från Agnes Mellstrand är att se det som att man växlar mellan att vara privatperson och professionell för att hantera sin oro.

– Du kan bestämma att det är din privatperson som oroar sig för smittorisken, och att den läggs åt sidan när du jobbar. Många i yrken som måste hålla ställningarna går ut och in i ett professionellt läge. Men det kostar energi.

För att lyckas med det krävs strategier, påpekar Agnes Mellstrand. En sådan kan vara att skapa en tid under dagen för återhämtning. Tiden för återhämtning kan vara så kort som en minut men flera gånger under dagen.

– Under dessa minuter kan man försöka göra kortare nedvarvningsövningar eller till exempel lyssna på musik en stund, säger Agnes Mellstrand.

Många i Sekos branscher har blivit varslade, uppsagda och permitterade i spåren av coronapandemin. I skrivande stund rör det sig om 9 000 personer, enligt en sammanställning som Sekotidningen gjort.

Jag har förlorat mitt jobb och min vardag, vilket känns svårt. Vad kan jag göra? 

– För flertalet kom det här väldigt plötsligt, för andra blev det här en långdragen process med först varsel och sedan en uppsägning. Oavsett vad så är det en kris man går igenom.

– När man förlorar nästan hela sin kontext, då måste man ta hänsyn till att man behöver gå igenom det här likt en klassisk kris som brukar beskrivas  i olika faser: chockfasen, reaktionsfasen med känslor som ilska, orättvisa, bearbetningsfasen och sist nyorienteringsfasen.  Att få sörja det som har hänt är helt naturligt.

Hur ska jag hantera oron för att mista mitt jobb?

– Du kan arbeta med acceptans av läget och samtidigt tillåta dig själv få vara ledsen eller orolig. Om du är den enda som blir av med ditt jobb så kan det ju bli personligt. Men i dag är de flesta branscher drabbade av krisen och många blir av med sina arbeten.

– Då är det bra att komma ihåg att det här inte kommer vara för evigt och att du tycker situationen är svår för att den hotar din trygghet. Det kan hjälpa att zooma ut och se att krisen är något som pågår globalt och påverkar oss kollektivt.

Gör så här

  • Skapa tid för återhämtning under dagen och gör nedvarvningsövningar, lyssna på musik till exempel.
  • Gör något på en gång för att gå ner i varv när du upplever dig trött eller stressad.
  • Schemalägg en tid i veckan, eller oftare, för att älta avgränsat och fokuserat istället för utspritt över hela dygnet, alternativt…
  • …ring en kompis och ha en gnällstund och spy galla om allt och inget.

Hur ska jag hantera stressen av att ha mer att göra på jobbet när så många är sjuka eller vabbar?

– Här är det också viktigt att bli påmind om tidsperspektivet: det här kommer inte vara för evigt. Det viktigaste när du upplever dig trött och stressad är att göra något där och då för att gå ner i varv.

Jag får dåligt samvete över att vara sjuk och veta att mina arbetskamrater får mer att göra.

– Du ska inte ha dåligt samvete, det är en irrationell tanke. Du kommer inte bli friskare fortare av dåligt samvete. Ditt dåliga samvete hjälper varken dig eller dina arbetskollegor.

Om man hamnar i negativa känslor och tankar, oro och ältande tycker Agnes Mellstrand, att det hjälper att schemalägga en tid i veckan, eller oftare, då man går in för att älta avgränsat och fokuserat istället för utspritt över hela dygnet.

– Man kan till och med ha en kompis som man ringer och har en gnällstund med och spyr galla om allt och inget.

Vad ska jag göra om min chef eller arbetskamrater inte tar inte min oro på allvar?

– Om det handlar om din chef, så är det en arbetsmiljöfråga. En arbetsgivare har en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att ta ett ansvar för vad som kan leda till psykisk ohälsa, säger Agnes Mellstrand.

Tänk så här

  • Coronapandemin är något alla går igenom och inget du är ensam om. Det kan hjälpa att påminna dig själv om det.
  • Ett klassiskt misstag är att tro att vi är ensamma om en känsla. Våga berätta för en arbetskamrat eller vän om vad du upplever.
  • Påminn dig själv om att Coronakrisen inte kommer vara för evigt och att du tycker situationen är svår för att den hotar din trygghet. 

Om man är i en riskgrupp – som löper större risk att drabbas av en allvarlig form av Covid-19 – har arbetsgivaren en skyldighet att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker för att man kan arbeta säkert.

Jag vågar inte berätta för mina medarbetare att jag är orolig för coronaviruset – vad ska jag göra?

– Vi kan tro att vi är ensamma om en känsla, men det är ett klassiskt misstag. Ofta när man berättar om utmattning eller stress för sina kollegor, så visar det sig att flera andra har upplevt något liknande. Att våga prata om vår oro sätter ljus på att vi tillsammans går igenom en kris. Det kan vara stärkande i sig.