Under måndagen har skyddsombud tillsammans med MTR gått igenom hur företaget ska agera för att minska riskerna. Tomas Gustafsson, huvudskyddsombud för MTR:s personal inom pendeltågstrafik, träffar städare som är rädda för att bli smittade på jobbet. Hittills finns det två bekräftade fall av coronasmitta bland städpersonalen. 

– Många är väldigt oroliga. En del städare kan ha svårt med språket när all information är på svenska. Vi önskar att MTR ska skicka ut länkar till myndigheternas information om corona på andra språk till alla sina anställda, säger Tomas Gustafsson och fortsätter:
– Den här typen av information kan vara lättare att förstå på ens eget språk. Dessutom kan de anställda, i ett förebyggande syfte, ge rätt information vidare till sina anhöriga. 

Många städare vill använda munskydd på jobbet

Det är en av de frågor som under måndagen diskuterats på ett möte med MTR om företaget riskanalys.

Ett annat är tillgången till munskydd. Efterfrågan på munskydd är stor och MTR, som flera andra företag, har svårt att få fram dessa till sina anställda. Nu ska MTR prioritera och se till att den städpersonal som tillhör riskgruppen för corona i första hand ska få tillgång till skyddet.

– Många anställda vill ha det, men det råder olika uppfattningar om ett munskydd verkligen hjälper mot corona, säger han.
Städpersonalen använder sedan tidigare munskydd i dammiga arbetsmiljöer.

På mötet blev det klart att alla städare nu ska ha tillgång till egna klädskåp. De behöver inte längre åka hem i sina arbetskläder.

– Vi kan inte tvinga anställda att byta om på jobbet. Men enligt riskanalysen ska arbetsgivaren rekommendera att de ska använda civila kläder till och från jobbet för att minska risken att smitta sina nära med exempelvis corona.

Skyddsutrustning vid sanering av kroppsvätskor

Sedan i början av mars gäller nya instruktioner vid sanering av kroppsvätskor. Städare tvingas ta reda på spyor och sanera toaletter som är nedkladdade med avföring. Enligt de nya reglerna ska de alltid använda separat redskap som är märkta med ”sanering”. Det ska tydligt framgå hur all utrustning ska saneras efteråt. Städarna ska använda engångsskyddsoverall, ögonskydd, munskydd och handskar.

Skyddsutrustningen ska finnas tillgänglig på varje station för städare och andra på MTR som måste sanera efter kroppsvätskor.
– Hur städare ska skydda sig mot eventuella smittor i kroppsvätskor har vi diskuterat med arbetsgivaren under en längre tid. På grund av corona har det blivit mer aktuellt.

Väntar på vaccination mot hepatit

Det är inte enbart corona som städarna behöver skydda sig mot. 

– De som riskerar att komma i kontakt med exempelvis blod och använda kanyler bör vaccinera sig mot hepatit. Arbetsgivaren ska stå för det, säger Tomas Gustafsson.
Enligt honom har de anställda på norra sidan av Stockholms som önskat vaccination även fått det mot hepatit A och B. En upphandling pågår så att även resten av personalen kan erbjudas samma skydd.

– Vi skyddsombud vill lösa det här så fort som möjligt och väntar på att arbetsgivaren ska komma med ett sista datum för när det kan bli av, säger Tomas Gustafsson.

”Munskydd behövs inte i vanliga situationer”

Mats Åstrand, chef för Facility Management på MTR, svarar på Sekotidningens frågor via mejl. Om städpersonalens oro för coronasmitta skriver han att ”vi förstår att det finns oro och vi gör vårt yttersta för att vidta de åtgärder som ligger i linje med vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar.
Mats Åstrand menar att MTR  vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridningen. ”Vi säkerställer bland annat tillgång till desinfektionsmedel. Den viktigaste åtgärden är att våra medarbetare håller avstånd till andra kolleger samt resenärer och ser till att tvätta händerna ordentligt flera gånger per dag.”.

När det gäller munskydd hänvisar Mats Åstrand till Folkhälsomyndigheten. ”Myndigheten säger att munskydd inte behövs i vanliga situationer ute i samhället, då är det bättre att hålla avstånd till andra människor och vara noga med att tvätta händerna. ”

Mats Åstrand skriver också i mejlet att MTR uppdaterar information dagligen till alla medarbetar och att MTR har en länk till myndigheternas informationssida som har ett flertal språk.