I maj trotsade Skärgårdsresenärer råden att undvika icke-nödvändiga resor i kollektivtrafiken med anledning av coronapandemin.

Anställda utsattes bland annat för hotfulla situationer under långhelgen Kristi himmelsfärd, i samband med att resenärer stoppades från att gå ombord.

Antalet passagerare hade vid tillfället begränsats, och är det fortsatt i dag. Fartyg får ta 50 procent av sittplatserna.

Berusade män skrämde barn

Inför sommaren var oron stor att läget med argsinta och hotfulla resenärer skulle fortsatt bli ett problem. Och i stort har det varit lugnt, enligt Rikard Mattson, vice sektionsordförande för Seko.

Däremot förekom under andra helgen i augusti mediauppgifter om stenkastning mot anställda på ön Grinda.

Det var en grupp berusade män, stora, biffiga, som lämnades kvar

En grupp resenärer ska ha kastat sten mot båten för att de inte kom med tillbaka till Stockholm, rapporterar SVT Nyheter.

Men dessa uppgifter stämmer inte, berättar Rikard Mattson.

– Det var en grupp berusade män, stora, biffiga, som lämnades kvar. De vägrade gå av fartyget och agerade hotfullt. Många barn blev rädda och gömde sig i aktern på båten. Ingen kastade sten. Vår medlem, som arbetade vid tillfället, var ensam däcksman, så det var inte roligt för honom.

”Har tackat oss för sommaren”

I slutet av juni genomfördes en enkät bland anställda, som 65 Sekomedlemmar svarade på.

På frågan om nuvarande restriktioner kring antalet passagerare fungerar svarade 4,6 procent mycket dåligt, 24,6 dåligt och 42 procent bra.

På frågan hur lättade restriktioner kring antalet passagerare skulle påverka nuvarande uppfattning om hur det fungerar, svarade 33.8 procent mycket negativt, 47, 6 negativt, 13,8 oförändrat, 3 positivt, 1,5 procent mycket positivt.

I september går skärgårdstrafiken i Stockholm över till vintertidtabell. Då väntas antalet resenärer minska avsevärt.

Att både besättningen och Waxholmsbolaget stått på sig om begränsat antal passagerare ombord, är något resenärer också uppskattat, berättar Rikard Mattsson.

– Jag har blivit rörd flera gånger de senaste dagarna. Jag har haft tre passagerare som har tackat oss för sommaren för hur den har varit. Och verkligen uppskattat hur vi har hanterat och hållit humöret uppe under hela pandemin, det har gjort så att de har känt sig trygga.

I enkäten fick medlemmarna även svara på frågan om nuvarande åtgärder för att till exempel kunna hålla avstånd och ge möjlighet att skydda sig själv är tillräckliga.

4,6 procent svarade mycket bra, 44,6 procent ja, bra, 18,4 vet ej, 27,6 nej, dåliga, 4,6 procent nej, mycket dåliga.