Seko Sjöfolk är kritiska till de sänkta bullerkraven, samtidigt som arbetsmiljöombudsman Pelle Andersson tycker att det finns mycket bra i de nya regelverket.

”Tio decibel är mycket”

–Tio decibel är mycket, säger Pelle Andersson, arbetsmiljöombudsman på Seko Sjöfolk. Vi anser att man ska sträva efter så låga nivåer som möjligt, det finns tekniska möjligheter men rederierna vill inte betala.

Christina Östberg på Transportstyrelsen är en av de ansvariga för de nya reglerna. Hon håller med om att arbetsmiljökraven sänks och att det egentligen är olyckligt.

–Vi har gjort det för att följa internationella regler. Fartygen byggs inte i Sverige, så det har varit svårt att uppnå kraven. Det går att åtgärda i efterhand, men ibland till orimliga kostnader, säger hon.

Arbetsmiljöverket har kritiserat beslutet, vilket inte påverkat ställningstagandet, enligt Christina Östberg.

Internationella krav

–Nej. vi har gått efter de internationella krav som gäller, säger hon.

Pelle Andersson menar att det borde vara en självklarhet att förbättra arbetsmiljön, inte försämra den.

–Det finns inte heller en ordentlig konsekvensutredning, säger han.

De sänkta kraven påverkar inte bullernivåerna i bostadsutrymmen på båtarna. Där ligger det gamla kravet på högst 55 decibel fast.

De nya bullerreglerna ingår i en större förändring av arbetsmiljöreglerna på sjön. Från 1 augusti finns flera nya regler, bland annat för optisk strålning och elektromagnetiska fält.

OSA gäller på sjön

Men det som Seko Sjöfolk väntat längst på är att föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, som gäller för anställda på land sedan 2015, ska införas på sjön. Från och med nu gäller den även på sjön. Utan några förändringar.

Seko Sjöfolk har kämpat länge för att få fram ett beslut.

–Den här föreskriften är efterlängtad, säger Pelle Andersson. Hittills har vi haft föreskriften om kränkande särbehandling, men den nya föreskriften är bredare och lättare att använda. Den tar den upp viktiga frågor som arbetsbelastning, prioriteringar och kunskapskrav på chefer.

Enligt Pelle Andersson är det särskilt viktigt för sjömän att det finns tid att utföra arbetet och prioritera om det behövs.

–Sjömän springer fortare för att hinna med och det går inte att ringa in mer personal när man är ombord, säger han.

Seko sjöfolk kritiska

Det är Transportstyrelsen som har ansvar för arbetsmiljön på sjön. Något som Seko Sjöfolk vill ändra på. Arbetsmiljöverket ska ha det fulla ansvaret, oavsett om verksamheten är på land eller till sjöss, anser facket.  

–Det finns brister i tillsynsansvaret och lagstiftningen är omodern, mycket är fortfarande detaljreglerat på ett oöverskådligt sätt. Mycket styrs av internationella regler, som inte alltid når upp till våra krav, säger Pelle Andersson.