Skyddsombuden lämnade i början av maj in en begäran till Arbetsmiljöverket om ingripande och stopp av utbildningen. De menar i  sin 6 6a-anmälan att MTR inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd. 


Utbildningen sker i MTR:s lokaler och i förarhytter tillsammans med de tunnelbaneförare som är handledare. Skyddsombuden påpekar att lokalerna inte anpassats för rekommendationer vad gäller avstånd och att det är svårt, ofta omöjligt, att hålla tillräckligt långa avstånd mellan handledaren och eleven i förarhytten.

– Vi har sagt att vi kan låta utbildningen fortsätta, om MTR tillhandahåller godkända munskydd, säger Gunnar Woldén, huvudskyddsombud för förarna på MTR Tunnelbanan. 
– En del handledare har avsagt sig uppdraget. De tycker det är läskigt när arbetsgivaren inte tillhandahåller munskydd, säger han. 

Munskydden ska vara obligatoriska

Maria Hansson, presschef på MTR Nordic, skriver i ett mejl till Sekotidningen att företaget har identifierat arbetsmoment där man inte kan följa avståndsrekommendationen ”om minst en, men helst två meter”.  

6 6a)

Om du upptäcker att din arbetsgivare inte gör något åt en riskfylld arbetsmiljö kan du som anställda vända dig till chefen och be om åtgärder. Om det inte hjälper kan skyddsombudet lämna in en formell begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a). Det brukar kallas 6 6a)-anmälan.

Den ska ha en tidsgräns och om arbetsgivaren inte svarar inom den gränsen eller om svaret inte är tillräckligt kan skyddsombudet gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket.
För att Arbetsmiljöverket ska kunna ingripa måste anmälan ha gjorts på rätt sätt och de risker som tas upp måste finnas i arbetsmiljölagen. Om Arbetsmiljöverket bestämmer sig för att gå vidare görs i regel en inspektion.

Företaget har efter det beslutat att från den 18 maj tillhandahålla munskydd till medarbetare på förarutbildningar. Hon skriver vidare att munskydden ska finnas tillgängliga och vara obligatoriska att använda i exempelvis utbildningssituationer. 

Att det sker först den 18 maj beror på att munskydden länge varit bristvara och att leveransen har dröjt.

Vad säger MTR till de förare som på grund av rädsla för coronasmittan inte vill vara handledare? 
– Vi förstår att våra medarbetare kan vara oroliga, precis som folk i allmänhet och uppmanar alla medarbetare som känner oro att prata med sin chef, för att tillsammans hitta möjliga lösningar, skriver Maria Hansson i sitt svar.

Arbetsmiljöverket ska den 19 maj genomföra en inspektion via telefon med anledning av 6 6a-anmälan.

Rätt att avstå från uppdraget

Även förarna på MTR Pendeltågen är oroliga för smittan när de är instruktörer eller körlärare. Styrelsen för Seko Lok Pendeln skriver på sin hemsida att de som tycker att det är obehagligt med en elev i hytten har rätt att avstå från uppdraget. 

Varken SJ eller Creen cargo har egna förarutbildningar just nu. Green cargo har pausat sina utbildningar med anledning av covid-19. SJ har inte behov av att utbilda nu när företaget inte nyanställer lokförare. En intern fordonsutbildning pågår dock. Den är, enligt företaget, anpassad så att deltagarna och instruktörerna kan hålla rekommenderat avstånd till varandra.