323 sanktionsavgifter utfärdades mot företag eller organisationer under 2015 av Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Fyra år senare, 2019, var antalet 1 421.

Fram tills juni i år har Arbetsmiljöverket utfärdat 257 sanktionsavgifter.

De allra flesta sanktionsavgifter mellan 2015-2020 handlar om bristande fallskydd och obesiktigad trycksatt anordning. Men även att föreskrifter inte följts som gäller för truckar, kvartsdamm, och för obesiktigade tekniska anordningar, samt brister i arbetsmiljöplan.

Ingen bruksanvisning kan ge sanktionsavgift

Inom byggnads- och anläggningsbranschen, där det finns många Sekomedlemmar, kan företag krävas på sanktionsavgifter om föreskrifter inte följs gällande arbetsmiljöplan (10 000-50 000 kronor), fallskydd (40 000-400 000 kronor), eller om byggherren inte lämnat en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbete påbörjas (5 000 kronor).

Antal sanktionsavgifter ökar

2020: 257 (jan-jul)
2019: 1 421
2018: 1 042
2017: 676
2016: 422
2015: 323

Obs: Statistiken som Sekotidningen tagit del av säger inget om utgången i respektive ärende. Ett ärende kan ha prövats i Förvaltningsrätten och då kan utgången ha blivit en annan.

När det kommer till maskiner ska det finnas bruksanvisning i maskinen och CE-märkning, samt märkning av maxlast för lyftande maskiner och maskiner för personlyft. Detta enligt ett beslut 2017.

Sanktionsavgiften ligger på 50 000 eller 150 000 kronor, samt tio procent av maskinens historiska försäljningsvärde, max 500 000 eller 1 000 000 kronor.

Sanktionsbeloppet varierar

Summans storlek bestäms även utifrån antal sysselsatta i företaget eller organisationen, både anställda och inhyrda räknas, såväl deltid som heltid.

Bra att ha koll på

Här är hela listan över vad företag och organisationer kan få sanktionsavgift för och vilka belopp det rör sig om.

Läs mer om sanktionsavgifter på Arbetsmiljöverket.

Det är ovanligt att sanktionsavgifter krävs för bristande eller ingen bruksanvisning i maskinen, eller CE-märkning, som försäkrar att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Det var den 1 juli 2014 som sanktionsavgifter infördes. Tidigare fick företag och organisationer böter för brott mot arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, straffet bestämdes alltså i domstol.

Tanken med sanktionsavgifter är att skapa en bättre arbetsmiljö.