–Det är jättebra att de får uppdraget av regeringen. Nu måste vi sätta oss ner och bestämma vad vi vill prioritera. Bemanning och arbetsbelastning är en viktig fråga, inte minst efter alla varsel som varit under coronapandemin, säger Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig på Seko Sjöfolk.

Seko Sjöfolk har tidigare pekat på problem med hög arbetsbelastning, risk för olyckor, trötthet och kränkande behandling. Och kritiserat Transportstyrelsen för bristande tillsyn av arbetsmiljön.

­–Det ser så olika ut, på internationella båtar har sjömännen inte ens mat, säger Pelle Andersson. För den gruppen är det även ett problem med kommunikation när de är ombord, det saknas internet. Många grundstötningar beror på att man jagar mobiltäckning.

Problemen med arbetsmiljön bekräftades i en enkätundersökning bland svenska sjömän som Transportstyrelsen presenterade i oktober förra året. Den visade bland annat att kvinnor och intendenturpersonal – som arbetar med service, försäljning, städning, servering och underhåll – generellt upplever en sämre social och organisatorisk arbetsmiljö.

Transportstyrelsens slutsats var att redarna som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ombord brister i sina rutiner kring att exempelvis anmäla kränkningar.

Mer gods på sjön

–Rapporten speglar vad tidigare forskningsrapport kommit fram till, sa Seko sjöfolks arbetsmiljöansvarige Pelle Andersson till Sekotidningen hösten 2019.

Regeringen vill föra över mer transporter till sjöfarten och vill att arbetsmiljön ska förbättras ombord, på såväl svenska som internationella fartyg, för att minska olycksrisken. Coronapandemin har också visat att sjömäns psykiska hälsa försämrats. Det ska Transportstyrelsen också ta hänsyn till i sitt arbete.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för arbetsmiljön till sjöss, medan Arbetsmiljöverket ansvarar för all verksamhet i land. 

Förslaget ska vara klart i maj 2021.