En femtedel av de som svarat på Transportstyrelsens enkät har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, upplever hög arbetsbelastning och trötthet efter jobbet.

27 procent uppger att de inte har möjlighet att arbeta i lugnare tempo efter arbetsintensiva perioder. En knapp fjärdedel av sjömännen upplever att deras arbete inte är fritt från allvarliga olycksrisker.

Kränkande handlingar och trakasserier kopplat till kön, ålder, maktförhållanden och hierarki, förekommer och är dessutom vanligare än på arbetsmarknaden i land.

”Måste skärpas”

Intendenturpersonalen, som omfattar de som arbetar med service, försäljning, städning, servering och underhåll, samt kvinnliga sjömän upplever generellt en sämre social och organisatorisk arbetsmiljö.

Transportstyrelsen ser allvarligt på resultaten och menar att redarna som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ombord brister i sina rutiner kring att exempelvis anmäla kränkningar.

Pelle Andersson, arbetsmiljöombudsman på Seko Sjöfolk, är inte förvånad över hur situationen ser ut. Det återspeglar vad tidigare forskningsrapporter på området säger.

”Den här rapporten speglar också problemet med bemanning och personalbrist. Den har slimmats under en längre tid på fartyg”, säger Seko sjöfolks Pelle Andersson.

– Tillsynen har inte varit så bra på det här området. Det sista året har Transportstyrelsen förbättrat sig och verkligen börjat titta på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är jättebra att de fastslår var problemområdena ligger, men tillsynen måste skärpas ytterligare, säger han.

Personalbrist

Seko sjöfolk har under en längre tid kämpat för att inspektionen för arbetsmiljön på svensk sjöfart ska flyttas från Transportstyrelsen till Arbetsmiljöverket. Detta för att komma åt bristande regler för arbetsmiljön och tillsyn.

– Transportstyrelsen är duktig på säkerhet och hårda ting. Men deras expertområde är inte de arbetsmiljörelaterade frågorna.

En annan het fråga är att Seko sjöfolk vill ändra fartygssäkerhetslagen för att fackförbunden ska få möjlighet att utse skyddsombud. Som det ser ut nu har arbetsgivaren rätt att utse skyddsombud – vilket försämrar möjligheten för fackförbunden att påverka, förklarar Pelle Andersson.

– Den här rapporten speglar också problemet med bemanning och personalbrist. Den har slimmats under en längre tid på fartyg.