Det var vid en inspektion i januari förra året som Arbetsmiljöverket upptäckte att flera av bolagets egna arbetstagare, men också inhyrda, exponerats för kvarts under arbetet med att fylla på sand i tvärbanans tåg från sandsilos i depån. Arbetet utförs under natten och innebär att mycket damm frigörs.

En undersökning som Arriva låtit företagshälsovården göra visade att halterna av kvarts låg mycket högt över gränsvärdena.

Arbetsmiljöverket konstaterade att Arriva vid arbetets start inte informerat vare sig den egna eller den inhyrda personalen på̊ arbetsstället om riskerna i arbetet. Man hade heller inte ordnat med medicinska kontroller för arbetstagarna.

Bolaget har därför fått ett föreläggande med sanktionsavgift på maximala 150 000 kronor. Arriva har godkänt föreläggandet.

Kvartsdamm

Kvartsdamm finns i sand som används för att bromsa spårvagnar. Dammet orsakar en mängd sjukdomar, bland annat stendammslunga, och hanteringen är hårt reglerad i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsmiljöverket avslutade ett inspektionsärende i Brommadepån i oktober 2019 efter att ha gett Arriva godkänt för sitt arbete med att få bort kvartsdammet från verkstaden.

Den inspektion som gjordes i januari förra året ledde till två ärenden, ett om arbetsmiljöarbetet och ett om sanktionsavgift. Besluten togs vid olika tidpunkter.