Rödvitrandiga vägbommar spretar upp i luften bakom åklagaren Christer Jarlås.

Han står framför den korsning inne på papperstillverkaren Smurfit Kappas område i Piteå där 60-årige Nisse, anställd på tågfraktbolaget Green Cargo, dog i november 2019.

Christer Jarlås har tagit med alla från rättssalen i Piteå hit för att visa olycksplatsen. För att de som nu ska bedöma om det begicks något arbetsmiljöbrott när Nisse dog ska se korsningen med egna ögon.

Den tidiga novembermorgonen 2019 backades 16 vagnar in på området för att lastas av. 

På ett utvändigt fotsteg i änden av den vagn som rullade först stod Nisse för att hålla uppsikt.

Han klämdes ihjäl när tåget krockade med en lastbil i den korsning där alla från rättssalen nu står i besöksvästar, hjälmar och skyddsglasögon runt Christer Jarlås.

Högre säkerhet än på olycksdagen

Men vissa saker på platsen är annorlunda nu jämfört med olycksdagen. 

När krocken skedde fanns inte de rödvita bommarna där. Endast skyltning med kryssmärke varnade för tågtrafiken. 

Och flera av de lampor som nu lyser utmed spåret var trasiga vid olyckan, som hände i gryningen.

Åklagaren har hävdat att både Green Cargo och Smurfit Kappa har gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott i och med olyckan. 

Han lastar Smurfit Kappa för de trasiga lamporna och den obevakade korsningen. Och Green Cargo för att deras personal arbetade i den omgivningen, ståendes på ett litet fotsteg utanpå en tågvagn i rörelse.

Men i januari i år friade tingsrätten såväl de båda företagen som lastbilschauffören från brott.

Kräver miljonbelopp i företagsbot

Christer Jarlås har överklagat friandet av företagen. Han yrkar nu i hovrätten på att Green Cargo ska betala två miljoner i företagsbot, Smurfit Kappa 1,5 miljoner. Förhandlingarna började på tisdagen och avslutas på torsdag.

– Med fungerande belysning och bommar i korsningen hade kollisionen med hög sannolikhet kunnat undvikas, säger Christer Jarlås i rätten på tisdagsförmiddagen.

Han visar en övervakningsfilm från olycksdagen. Den ser först ut som ett foto av en ödslig tågräls under tunt snötäcke. Sedan rör sig bruna nedklottrade vagnar, med Nisse i orange varselkläder längst fram, genom bilden.

Därefter visar bilder från en annan kamera bakifrån hur tågvagnen, som vi vet att Nisse står på, kör in i lastbilen. 

– Han bar varselkläder men var i övrigt oskyddad, sammanfattar Christer Jarlås.

”Gängse arbetssätt i branschen”

Han menar att en tillräcklig riskanalys från Green Cargos sida rimligtvis hade lett till att arbetssättet på något vis ändrats.

Men företagen medger inga brott.

Green Cargos ombud, advokaten Cecilia Kindgren-Bengtsson, säger i rätten att det bästa förstås är att köra med loket först men att det inte alltid är möjligt. Och att det säkraste alternativet då kan vara att åka på fotsteget.

– Det är inte ett arbetssätt som Green Cargo har kommit på, det är gängse arbetssätt i hela branschen, säger hon.

Vidare menar hon att tillräckliga analyser av riskerna hade gjorts innan olyckan. Dels genom lokala undersökningar tillsammans med skyddsombud, dels genom att företaget på central nivå sett över den här typen av arbete.

– Det är ett gediget arbete, säger hon om riskbedömningarna.

Smurfit Kappa: Uppfyllt Trafikverkets krav

Smurfit Kappas ombud, advokaten Anders Lorentzon, lyfter i domstolsförhandlingarna att företaget har uppfyllt Trafikverkets krav på spår av den typ som finns på Smurfit Kappa.

Han säger att man enligt dem inte ens hade behövt ha kryssmärke – och inte heller någon belysning utmed spåret. 

Smurfit Kappas juridiska ombud Anders Lorentzon.
Smurfit Kappas juridiska ombud Anders Lorentzon.

Åklagaren Christer Jarlås har tidigare sagt till tidningen Arbetet att han tycker att man gömmer sig bakom Trafikverkets regler, att ansvaret för arbetsmiljön sträcker sig längre än så.

– Ingenstans i Trafikverkets regler står det att en sådan här manöver måste utföras med en oskyddad anställd närmast de korsande fordonen.

I rätten betonar han att det finns långtgående ansvar för att arbete ska kunna bedrivas utan risk för ohälsa och olycksfall.

Oenighet om hur kända riskerna var

Men Anders Lorentzon menar att Smurfit Kappa har gjort det man kan vänta sig av en aktsam aktör.

Han säger till Arbetet att det inte hade skett olyckor eller incidenter tidigare i korsningen och att det då vore att dra det långt att kräva åtgärder utöver Trafikverkets regler.

– Ett aktsamt arbetsmiljöarbete är att ta hand om rimligen förutsägbara risker.

Åklagaren hävdar att tidigare olyckor på andra platser och en gammal granskning av trafiksituationen på Smurfit Kappa borde ha skapat medvetenhet om riskerna, men företagen gör en annan bedömning av materialet.

4 anställda på Green Cargo döda

I rättssalen sitter även Nisses son. Efter första rättegångsdagen upprepar han det familjen även tidigare har sagt till Arbetet, att prövningen är viktig för att det som hände Nisse ska leda till förändring. I den granskning av Green Cargo som Arbetet publicerade tidigare i veckan sa familjen att de vill att olyckan ska vara en väckarklocka för branschen.

Samma resonemang har Anna-Karin Hällman, som miste sin pappa i en annan olycka på Green Cargo 2018, framfört i artiklarna.

– Inget kan påverka hur det blev för vår pappa, men vi vill inte att det händer någon annan, säger hon om att det är angeläget att gå till botten med olyckor som skett.

Nisse och Anna-Karin Hällmans pappa Per Myrberg är två av fyra Green Cargo-anställda som har dött i olyckor vid liknande typ av arbete sedan 2012.

Även på andra bolag har dödsolyckor skett, senast 16 november i år. En man miste då livet utanför Varberg i en olycka som liknar den som rättegången i Piteå handlar om. Han stod utanpå en vagn på väg in på ett industriområde och klämdes i en krock med en timmerbil.

Enligt Hallands Nyheter fanns det inga bommar i järnvägsövergången där krocken skedde. 

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Sekotidningen och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.