Regeringen och Sverigedemokraterna vill göra om Statens institutionsstyrelse (Sis) från grunden. En ny organisation och verksamhet ska nu utredas, meddelade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) på måndagen.

Detta efter år av kritik för bland annat våld, sexuella övergrepp och bristande säkerhet.

– Allt för länge har vi svikit de här barnen och ungdomarna, säger Camilla Waltersson Grönvall på en pressträff.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) pratar med en annan person sedd snett bakifrån.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) vid pressträffen om framtidens statliga barn- och ungdomsvård.

Seko välkomnar utredningen

Frida Strandberg Landin som är ordförande för Seko inom Sis välkomnar utredningen.

På fackets hemsida skriver hon att det finns ett stort behov av förändring, mer resurser och ett förtydligande kring kärnuppdraget.

”Vi brottas med förlegad lagstiftning som försvårar för oss att skapa en trygg vård och behandling”.

Vädjar om mer pengar

Bara dagar innan beskedet begärde Sis 272 miljoner kronor ytterligare för att klara vården i år. Annars krävs omfattande besparingar, enligt generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

”Vi kommer tvingas stänga platser för att vi inte kan bemanna tryggt och säkert, öka gruppstorlekarna och pausa renoveringar och nybyggnationer”, säger hon i ett pressmeddelande.

”Detta skulle allvarligt påverka tryggheten och säkerheten för placerade barn och unga”.

Facket på Sis: ”Hårt pressade”

Facket vill också se ökade anslag här och nu. Det är fortfarande svårt att bemanna alla Sis-hem och kön av ungdomar som väntar på en plats växer, förklarar Frida Strandberg Landin på Seko Sis.

– Vi är hårt pressade, säger hon till Sekotidningen.

Porträttbild på Frida Strandberg Landin som är ordförande för Sekos klubb inom Sis.
Frida Strandberg Landin, ordförande för Seko Sis.

Utöver att vården drabbas lyfter hon farhågor kring personalens säkerhet om inte Sis får ökade anslag, med risk för minskad bemanning och mer ensamarbete.

– Hur kommer samhället att se ut i höst om vi inte får mer pengar? En direkt konsekvens är att många barn och unga blir kvar där ute. Även det ser jag risker med, säger Frida Strandberg Landin.

Till P4 Göteborg har socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönwall (M) sagt att Sis begäran ska granskas och att Sis redan har fått ett ”historiskt stort anslag”.

Då kan mobiler på Sis stoppas

Efter flera uppmärksammade fritagningar lade regeringen nyligen fram förslag på lagändringar för att begränsa tillgång till mobiltelefoner och andra elektroniska kommunikationstjänster på Sis-hem.

Dessa välkomnas av Seko inom Sis.

– Vi har bedrivit mycket påverkansarbete på politikerna, så det är skönt att vi blir hörsammade, säger Frida Strandberg Landin.

Det händer nu med Sis

Men lagförslag som detta räcker alltså inte till, enligt regeringen. Den 25 april 2025 ska en utredning ge förslag på hur statens barn- och ungdomsvård ska se ut i framtiden.

Regeringen och SD säger att de vill se en verksamhet som speglar professionalitet och har ett högt förtroende, där förutsättningar för barn och personal ska förbättras.

I uppdraget ingår även att skrota namnet Statens institutionsstyrelse.

Lagförslag om mobiltelefoner på Sis

Regeringen föreslår att barn och unga som vårdas inom LVU (Lagen om vård av unga) med förhöjd säkerhetsnivå inte ska få ha egna mobiltelefoner. De ska i stället endast få kommunicera med en annan person via telefoner som tillhandahålls av Sis eller godkänns av Sis.

Ovanstående gäller även barn och unga som vårdas inom LSU (lagen om sluten ungdomsvård).

Barn och unga inom LVU som inte vårdas med förhöjd säkerhetsnivå ska även fortsättningsvis ha tillgång till egna mobiltelefoner.

Regeringen föreslår också att Sis ska få mer verktyg för att kontrollera besökare till ungdomar, samt begränsa besöken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2024.