De gängkriminella ungdomarna på Sis ungdomshem Tysslinge i Södertälje styr med hot om våld. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i en rapport.

IVO: En tidsfråga innan någon dödas

Ekot rapporterar att IVO:s rapport grundar sig på två inspektioner under hösten. Pia Karlsson som är enhetschef på IVO berättar för Ekot att personalen anser att risken för dödligt våld är stor. 

– Det är en tidsfråga innan någon boende eller personal dödas inne på institutionen. Ungdomar utsätter varandra och personalen för handlingar som kan utgöra misshandel och hot och personalen oroar sig för repressalier om dom ingriper, säger hon till Ekot. 

Sekotidningen har tidigare rapporterat om flera våldsamma rymningar och fritagningar på Sis-hem under året, och hur personal hotats till livet.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse (Sis) anser att anställda behöver nya befogenheter för att förhindra fler rymningar, och för att öka tryggheten och säkerheten på landets statliga ungdomshem.

Anställd på Tysslinge: Ungdomar kan beställa mord

Tysslinge i Södertälje är ett av de två ungdomshem som har högsta säkerhetsklass och enligt Sis har nästan alla som bor där en gängkriminell bakgrund. 

Enligt en anonym anställd gör ungdomarnas våldskapital att personalen på Tysslinge inte vågar säga ifrån. 

– Det är klart att man inte vill stöta sig med någon som kan beställa ett mord på ens familjemedlemmar, säger den anställda på Tysslinge till Dagens ETC.

Skyddsombudet håller inte med IVO

Men Joseph Yackob som är huvudskyddsombud på Tysslinge för ST delar inte IVO:s bild av att personalen förlorat kontrollen inne på Sis-hemmet. 

– Nej, jag håller inte med om den bedömningen i nuläget. Vi har haft problem med hot och våld mot personalen, men arbetsgivaren har vidtagit flera åtgärder. Jag upplever att vi har kontroll på läget, säger Joseph Yackob.

För att minska hotbilden har Sis minskat antalet platser på Tysslinge, samtidigt som personalstyrkan bibehållits. Vid behov har också ungdomar vårdats i enskildhet, för att undvika konflikter med andra gängkriminella ungdomar. 

Joseph Yackob uppger även att personalstyrkan förstärkts på de avdelningar där det varit stökigt. 

– På sex eller sju ungdomar brukar vi vara fem anställda. Men arbetsgivaren tar in extra personal vid behov, ibland är vi nio anställda på sju ungdomar. Vi har jobbat med att dela på ungdomar från olika gäng för att undvika konflikter, säger han. 

”Cheferna kan inte målgruppen tillräckligt bra”

Lorans Dikran är skyddsombud för Seko på Tysslinge. Även han anser att situationen förbättrats på Sis-hemmet under de senaste månaderna.

Men han uppger att flera av Tysslinges enhetschefer behöver mer utbildning och kompetens om ungdomar i grov kriminalitet.

– Cheferna utsätter oss för onödiga risker eftersom de inte kan målgruppen tillräckligt bra. Exempelvis kan chefer meddela beslut som påverkar ungdomarna negativt precis innan de ska gå hem för helgen.

– Resultatet blir att vi i personalen får ägna hela helgen åt att försöka lugna ner situationen, utan att cheferna finns tillgängliga, säger Lorans Dikran.

Sis: Kritiken är allvarlig

Sis har nu till den 16 januari på sig att rätta till problemen på Tysslinge. Om de inte lyckas med det kan IVO fatta beslut om att stänga hemmet.

Sis vill inte ge en intervju med skriver i en skriftlig kommentar att en rad åtgärder redan vidtagits för att förbättra säkerheten på Tysslinge.  

”IVO:s kritik är allvarlig och vi analyserar nu beslutet. En rad åtgärder har redan vidtagits. För att öka tryggheten och säkerheten har vi minskat antalet platser på Tysslinge med bibehållen personal, och under våren ska åtta nya platser för vård i enskildhet stå klara”, skriver myndigheten.