Det var i maj 2023 som en broreparatör föll från Bergsviksbron i Piteå.

Olyckan skedde när den 51-åriga mannen och hans kollega på Svevia reparerade ett trasigt broräcke.

Enligt Svevia ska reparatören ha använt säkerhetssele som var kopplad till ett arbetsfordon. Vid något tillfälle ska han ha kopplat på selen på en del av broräcket som gav vika.

Saknades skyddsräcke

Nu kräver Arbetsmiljöverket Svevia på 400 000 kronor i sanktionsavgift för att inte ha sett till att det fanns fallskydd under arbetet.

Enligt myndigheten fanns det en fallrisk eftersom broreparatören använde sin personliga säkerhetssele på ett felaktigt sätt.

”Arbetsgivaren har överträtt bestämmelserna om fallskydd genom att arbetstagaren inte hade förankrat sin fallskyddsutrustning”, skriver Beatrice Gezelius, jurist vid Arbetsmiljöverket, i en kommentar till Sekotidningen.

Följde inte instruktioner

Men trots det väljer Arbetsmiljöverket att inte åtalsanmäla Svevia för mannens död.

Enligt Beatrice Gezelius bedöms Svevia inte ha begått ett arbetsmiljöbrott då 51-åringen ska ha kopplat loss sin säkerhetslina på eget bevåg.

”Såvitt vad som framkommit i vår utredning har arbetstagaren agerat i strid med de instruktioner som fanns”, skriver hon.

Hon förklarar att sanktionsavgiften ska få Svevia att vidta åtgärder för att förhindra liknande olyckor i framtiden.

Förundersökning nedlagd

Arbetsmiljöverket har tidigare konstaterat flera brister i Svevias arbetsmiljöarbete i samband med olyckan.

Men inte heller åklagaren väcker åtal mot företaget och Polisens förundersökning är nedlagd.

– Jag kan inte styrka att någon med skyddsansvar har förfarit straffbart oaktsamt, säger Stig Andersson, åklagare vid Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål.

Svevia bestrider straffavgift

Svevias jurister bestrider Arbetsmiljöverkets straffavgift.

De menar att det fanns ändamålsenlig fallskyddsutrustning vid olyckstillfället, med tydliga instruktioner om hur den skulle användas.

Juristerna pekar även på att myndigheten inte har begärt att Svevia ska åtalas för olyckan.

”Arbetsmiljöverket har i denna prövning ansett att Svevia gjort allt man kan förvänta sig av en arbetsgivare för att förhindra olycksfall”, menar Anders Lorentzon vid Kihlstedts advokatbyrå som företräder Svevia.