Varselkläders dåliga passform kan bli en säkerhetsrisk. Enligt Arbetsmiljöverket ska personlig skyddsutrustning, som varsekläder utgör, anpassas till individen och inte innebära några risker i sig.

– För stora skyddskläder leder till nya risker eftersom de kan fastna i maskiner och andra föremål och leder till risk att skada sig. För små kläder kan vara ett hinder i arbetet och därför också medföra risker, säger AnnSofie Kero som är civilingenjör på Arbetsmiljöverkets enhet för produktsäkerhet.

Varselkläder arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla personliga kläder i rätt storlek, påpekar hon.

Arbetsgivaren ska erbjuda varselkläder som passar bärarna, oavsett om de är män eller kvinnor.

– Det finns varselkläder i flera olika storlekar och även i damstorlekar på marknaden, säger AnnSofie Kero.

För varselkläder gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av personlig skyddsutrustning.

Varselkläder måste uppfylla krav

Varselkläder ska uppfylla en viss ISO-standard för att få säljas inom EU.

– Precis som med alla standarder betyder det att produkten lever upp till vissa krav på funktion och utformning, att den ger det skydd man kan förvänta sig, säger AnnSofie Kero.

ISO-standarden medför vissa begränsningar. En varselväst kan till exempel inte vara hur liten som helst i storleken och samtidigt leva upp till kraven för den högsta skyddsklassen, eftersom ytan med fluorescerande material och reflexer blir för liten.

Små personer kan behöva kombinera plagg för att komma upp i de högre skyddsklasserna.

– Det är arbetsgivaren som måste se till att kombinationen faktiskt ger rätt skydd, så att det blir klass 3 om det är vad som krävs, säger AnnSofie Kero.

Får inte vika upp ärmar och ben på varselkläder

Tycker man att ett varselplagg sitter dåligt eller blir för varmt går det inte att göra egna anpassningar hur som helst.

– Nej, plaggen ska användas enligt bruksanvisningarna. Du får inte modifiera plagget, till exempel sätta på ett skärp som täcker reflexer, eller vika upp ben eller ärmar. Det kan påverka synligheten och innebära en risk, säger AnnSofie Kero.

Just därför är det så viktigt att arbetsgivaren tillhandahåller varselkläder som passar de som jobbar och är anpassade efter arbetsuppgifter och arbetsförhållanden, menar AnnSofie Kero.

– ISO-standarden riktar sig just mot användning där hög synbarhet krävs, för att du ska vara synlig när du jobbar bland backande maskiner eller i andra miljöer där det är viktigt att du syns.

Så säger reglerna om varselkläder

Vid användning av varselkläder i jobbet gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3. I föreskriftens paragraf 6 står det:

Personlig skyddsutrustning får användas endast om den

a) är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att den i sig leder till ökad risk,

b) är anpassad till förhållandena på arbetsplatsen,

c) är anpassad till aktuella arbetsställningar och arbetsrörelser,

d) är anpassad till arbetstagarens hälsotillstånd samt

e) passar bäraren efter nödvändig justering. *

* Med nödvändig justering menas att exempelvis spänna åt en rem – inte att vika upp kläderna, dra åt med ett extra skärp eller liknande.

EU-regler för varselkläder

EN ISO 20471-normen gäller för skyddskläder med hög synbarhet och riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer av personlig skyddsutrustning, inte till slutanvändare.

Det finns tre olika skyddsklasser enligt normen, där klass 1 har lägst synbarhet och klass 3 högst:

  • Klass 1 ska ha minst 0,14 kvadratmeter fluorescerande material och minst 0,10 kvadratmeter reflekterande material
  • Klass 2 ska ha minst 0,5 kvadratmeter fluorescerande material och minst 0,13 kvadratmeter reflekterande material
  • Klass 3 ska ha minst 0,8 kvadratmeter fluorescerande material och minst 0,20 kvadratmeter reflekterande material.

Det går att kombinera plagg av de olika klasserna så att de tillsammans uppnår en högre skyddsklass, till exempel blir ett plagg i klass 1 och ett plagg i klass 2 tillsammans klass 2. Två plagg i klass 2 blir tillsammans klass 3.