Vad gör MTR i Sverige?

MTR kör tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, samt Mälartåg (regionaltåg), MTRX (fjärrtåg). Utöver detta har operatören även bolagen MTR Tech, som underhåller tåg i Sverige, samt MTR Facility Management som utför lokalvård och fordonsvård.

Vad är MTR Corporation?  

Sedan 1979 driver MTR Corporation Hongkongs kollektivtrafik, Mass Transit Railway. De sköter också spårbunden trafik i Storbritannien och Australien samt är en operatör i de kinesiska städerna Peking, Hangzhou, Macau och Schenzhen. Utöver det äger och investerar MTR Corporation i fastigheter i Hongkong.

Vem äger MTR? Ägs MTR Nordic av Kina?  

MTR Nordic är ett aktiebolag som bildades i Sverige 2009. Detta gjordes i samband med att operatören vann upphandlingen av Stockholms tunnelbana. MTR Nordic ingår i moderbolaget MTR Corporation, som ägs till 75 procent av Hongkongs lokala politiska styre.

Vilka styr Hongkong?  

Storbritannien styrde Hongkong, som ligger i södra Kina, från 1841 fram till 1997. Då lämnades regionen över till Folkrepubliken Kina. Hongkong är i dag en särskild administrativ region (SAR) i Kina. Regionens chefsminister är sedan maj 2022 John Lee. Pekingvänliga partiet Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong är störst i det lagstiftande rådet, Legco.

Hur självständigt är Hongkong från Peking?  

Under 2019 var det många protester mot en ny nationell säkerhetslag som skulle träda i kraft i Hongkong 2020. Med den nya lagen har Kinas president Xi Jinping kopplat ett starkare politiskt grepp om regionen. ”Med införandet av lagen har man i praktiken nedmonterat det som återstår av Hongkongs självstyre”, säger Björn Cappelin, analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK). Sedan lagen infördes har över 120 oppositionspolitiker, demokratiaktivister, och andra gripits, häktats eller åtalats, skriver sveriges Utrikesdepartement i en rapport.

Hur styrs MTR av det lokala styret?

Enligt MTR Corporation är bolaget helt självständigt och drivs som andra kommersiella bolag. Men eftersom bolaget ägs till 75 procent av det lokala politiska styret i Hongkong, så sitter det politiker i styrelsen som bland annat ingår i det Pekingvänliga partiet DAB. Under de omfattande Hongkong-protesterna 2019 mot den nya säkerhetslagen, anklagades även MTR för att vara Pekingvänligt och motarbeta protesterna. Bland annat genom att stänga tunnelbanestationer och därigenom förhindra demonstranterna från att resa och organisera sig.

Vill Kina ha politiskt inflytande i andra länder?

Kina har de senaste 30 åren ökat sina utländska investeringar, bland annat inom egendom, högteknologisk industri och infrastruktur. Vilket både är en kommersiell strategi och ett sätt för Kina att utöka sitt politiska inflytande, enligt Björn Cappelin som är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.

Finns det säkerhetsrisker med kinesiska företag i Sverige?

Enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) finns det risk för sabotage, teknologistölder och spionage. Att kinesiska bolag etablerar sig, investerar i infrastruktur samt köper upp företag kan leda till ett för starkt beroende av landet, och påverka svensk konkurrenskraft och samhällsviktiga funktioner.  

Vilka svenska företag ägs av kinesiska?

Enligt en kartläggning som FOI gjorde 2019 fanns det vid tillfället 65 svenska företag som har fått kinesiska ägare. Bland annat A-Train som kör Arlanda Express, Filmstaden, Volvo och Acne. Här är hela listan över alla bolag med kinesiska ägare.