Mittenstyret i Region Stockholm utreder om det går att ta över biljettkontroller och ordningsvakter i egen regi, istället för att låta privata företag sköta uppdragen.

Enligt en rapport som har lämnats över till Trafiknämnden finns det vissa fördelar med detta. Men en övergång kan också innebära ökade kostnader för regionen.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP), som är ordförande för regionens Trafiknämnd och SL, vill inte säga exakt hur han vill gå vidare.

– Det finns olika saker att förhålla sig till. Vissa slutsatser i rapporten är mer konkreta, andra är mindre konkreta, säger han.

– Vi får se framöver hur vi går vidare och vilka av dessa nyttor som väger tyngst, säger Anton Fendert.

Kan ge ökade kostnader

När kan ett beslut om detta tas?

– Det kommer inte ske något nu innan sommaren. Det är nog något som vi tar med oss in i hösten.

Vill du själv att biljettkontrollanterna tas över i egen regi?

Porträttbild på Anton Fendert i mörk kosytm med grön slips. Bilden är tagen mot grå bakgrund.
Anton Fendert (MP), trafikregionråd i region Stockholm.

”Kan gynna SL”

– Jag och mitt parti har nog inte riktigt landat i en slutgiltig slutsats. Men det är klart att vi ser att det finns många nyttor.

Vilka är de största fördelarna?

– Bättre kontinuitet, minskad risk för oegentligheter, vilket på lång sikt kan gynna SL ekonomi.

– Sedan handlar det också om bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för de anställda, säger Anton Fendert.

Lyssnat på biljettkontrollanterna

Biljettkontrollanter som Sekotidningen varit i kontakt med ser väldigt stora fördelar med att regionen tar över verksamheten för att skapa en trygg arbetsmiljö. Hur ser du på det?

– Jag har besökt biljettkontrollanterna och lyssnat på deras upplevelser och erfarenheter. Det har varit ett väldigt viktigt perspektiv för mig.

– Jag vill dock understryka att kollektivtrafiken ska vara en trygg och trevlig arbetsplats oavsett om man arbetar för ett upphandlat företag eller SL, säger Anton Fendert.

Kritik mot styret

Viktor Risling välkomnar utredningen men är samtidigt kritisk till att den genomfördes efter den nya upphandlingen av verksamheten. Han är fackligt aktiv i Seko Stockholm och kundservicevärd i Stockholms tunnelbana och har länge kämpat för att biljettkontrollerna ska skötas av regionen.

Viktor Risling med långt hår, glasögon och mustasch, klädd i en svart tröja, står framför ett träskåp.
Viktor Risling, kundservicevärd och fackligt-politiskt ansvarig vid Seko Tunnelbanan.

– Jag tycker att den här utredningen tillsattes lite för sent. Att utreda frågan var ett löfte till biljettkontrollanterna inför den nya upphandlingen, säger han.

Tror du att det finns någon risk för att det inte blir något av det här?

– Jag hoppas att biljettkontrollanterna tas över av regionen, men blir orolig när man gör sådana här utredningar när upphandlingsprocessen redan är klar, säger Viktor Risling.