Anställda på regionala och kommunala flygplatser upplever att de ofta får hoppa in och jobba korta pass. Ibland får de åka in för bara en timmes jobb.

Det ställer till det för Sekos medlemmar som hellre ser längre pass om de väl ska hoppa in och arbeta extra.

– Vi vill ha mer ordnade former för övertidsarbete. Blir man inkallad och jobbar extra ska det vara för minst tre timmars arbete, säger Sune Blomkvist, ombudsman på Seko.

Sekos krav på flygplatserna

Bättre regler kring ersättning för mertid- och övertidsarbete är därför ett av de krav Seko ställer på arbetsgivarna inom regionala och kommunala flygplatser i årets avtalsrörelse, när löner och arbetsvillkor ska omförhandlas.

Det handlar bland annat om de som jobbar på Sundsvall-Timrå Airport och Örnsköldsvik Airport.

De som arbetar på Swedavias flygplatser går under ett annat kollektivavtal som förhandlas senare i år.

Precis som i andra branscher vill facket även se en löneökning på 4,4 procent, höjda lägstalöner och högre ersättningar för exempelvis ob-tillägg.

Sobona vill ha sifferlöst avtal

De regionala och kommunala flygplatserna tillhör arbetsgivarorganisationen Sobona. De vill se mer flexibilitet.

Sobona vill inte fästa sig vid en procentsats i löneökning utan vill hellre ha ett så kallat sifferlöst avtal.

Det betyder inte att Sekos medlemmar ska bli utan löneökningar, poängterar Sobonas förhandlingschef John Nilsson.

”Det rådande samhällsekonomiska läget talar tvärtom för att det bör vara högre löneökningar än de senaste året, men hur höga bör avgöras ute lokalt hos varje arbetsgivare utifrån deras förutsättningar”, skriver han i ett mejl till Sekotidningen.

Vill inte satsa på lägstalöner

Sobona tycker att nivån på Sekos lönekrav ändå visar på ett ansvarstagande. Sobona kommer även att rätta sig efter det lönemärke som arbetsgivare och fack inom industrin kommer överens om. Det brukar sätta normen för resten av arbetsmarknaden.

En satsning på lägstalöner är Sobona däremot skeptiska till. De anser att en sådan satsning kan göra det svårare att komma in på arbetsmarknaden.

”Övriga villkorsfrågor får vi fundera över och värdera som en del i förhandlingarna”, skriver John Nilsson.

Sekos krav på flygplatser inom Sobonas område

Seko har växlat avtalskrav med arbetsgivarorganisationen för kommunala och regionala flygplatser, Sobona. Nuvarande kollektivavtal löper ut 31 mars 2023.

Vad vill Seko?

  • Bättre regler kring ersättning när arbetsgivaren beordrar mertid- och övertidsarbete.
  • Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.
  • En särskild höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.
  • Ett kollektivavtal som gäller i ett år.

Vad vill arbetsgivarna?

  • En ny tidsbegränsad anställningsform för arbeten som bedrivs vid enstaka tillfällen eller över en viss säsong.
  • Lägre pensionsinsättningar.
  • En kollektivavtal som löper på under lång tid utan en specifik löneökning i procent. Löneökningarna ska kunna skilja sig utifrån företagens olika förutsättningar. Dock ska löneökningarna vara högre än det senaste året, anser Sobona.
  • Är du osäker på om detta kollektivavtal gäller dig? Kontakta i så fall ditt närmaste Sekoombud.