Många fälttekniker inom telekombranschen har inte tillgång till lunchrum. Teknikerna bygger och underhåller fiber och telenät, samt åtgärdar akuta fel utanför ordinarie arbetstid.

– Så här års är det värst, när det är kallt. Vi äter i bilen. Vi behöver inte bara lunchrum för att äta, vi måste ha någonstans att gå på toaletten och tvätta händerna, säger Kjell Österberg, servicetekniker på Eltel.

Nu kräver Seko att arbetstagare kompenseras för att det är på det här sättet. I årets avtalsförhandlingar, där nya arbetsvillkor och löner ska sättas, kräver man betalt måltidsuppehåll om lunchrum saknas.

Seko har i veckan bytt avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Almega, som förhandlar kollektivavtal för företag inom telekombranschen. Företagen är bland annat Telia, OneCo, Eltel, Transtema, och Tele2.

Maxgräns för dagligt resande

Seko ställer även krav på höjda lägstalöner, och vill se minst 4,4 procents löneökning. En maxgräns för dagligt resande i tjänsten är ett annat krav, berättar P-O Fällman, Sekos ombudsman med ansvar för telekombranschen.

– Problemet är att många reser utanför arbetstid långa sträckor till olika arbeten som ska göras. Vi måste reglera det här på något vis, säger han.

Almega kräver bland annat ökat inflytande över arbetstiden och dygnsvilan, samt ändrade villkor för övertid.

– Vi vill att det ska vara en tydlighet i dessa bitar. Till exempel hur man beräknar den genomsnittliga arbetstiden är en arbetsgivarfråga som ofta kommer upp, säger Einar Humlin, förhandlingschef för TechSverige, en bransch- och arbetsgivarorganisation som ingår i Almega.

Seko: Försämring av MBL

Ett annat förslag från Almega är att ändra regler kring MBL-förhandlingar. Arbetsgivarorganisationen vill begränsa antalet frågor som facket kan förhandla om.

– Vi ser positivt fackliga organisationer, att man har fackliga klubbar på arbetsplatser. Våra företag tycker att det fungerar väldigt bra, och vill att facket är inkluderade i förändringsarbeten. Nu vill vi ha en dialog om regelverken, som är lite föråldrade, säger Einar Humlin.

P-O Fällman är kritisk till förslaget.

– Det är en kraftig försämring av medbestämmandelagen. Vi vill stärka arbetstagarnas ställning och inflytande på arbetsplatser, inte försvaga dem.

Sekos krav på företag inom telekombranschen

Seko Seko har växlat yrkanden med arbetsgivarorganisationen för Telekomavtalet inom Almega. Nuvarande kollektivavtal löper ut 31 mars 2023.

Vad vill Seko?

  • Rätt till betalt måltidsuppehåll för personal som inte har tillgång till lunchrum.
  • Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.
  • En särskild höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.
  • Förbättrade regler för anställda som arbetar natt och inte får 11 timmars sammanhängande dygnsvila.
  • Regler för maximalt dagligt resande i tjänsten.
  • Tydligare regler för distansarbete/hemarbete.

Vad vill Almega?

  • Införa ett nytt avtal för hur lönerna ska sättas, ett så kallat löneprocessavtal.
  • Ändra och förtydliga regler kring MBL-förhandlingar, begränsa antalet frågor som kan förhandlas.
  • Ändra viloregler för dygns- och nattvila.
  • Arbetstiden ska stämmas av under en genomsnittlig sexmånadersperiod i stället för under en fyramånadersperiod.

Är du osäker på om detta kollektivavtal gäller dig? Kontakta i så fall ditt närmaste Sekoombud.