Det har tagit över 4,5 år att utreda dödsolyckan på bangården i Borlänge. 

I augusti beslutade slutligen Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema) att åtala Green Cargo för brott mot arbetsmiljölagen. Godsbolaget begärs på en miljon kronor i företagsbot. 
 
– Jag har sett flera brister i Green Cargos arbetsmiljöarbete som har orsakat Per Myrbergs dödsfall och olyckan, säger åklagaren Anders Gustafsson. 

Olyckan skedde den 11 november 2018 när Per Myrberg, 59, arbetade med växling av godsvagnar. Han skulle sätta ihop nya vagnsätt. Av oklar anledning hamnade han mellan två vagnar och klämdes ihjäl. 
 
Ingen såg olyckan. Per Myrbergs kollega befann sig vid ett annat ställe på bangården.

”Kunde ha förhindrat olyckan”

Åklagaren Anders Gustafsson menar att Green Cargo kunde ha förhindrat olyckan. 

– Händelsen inträffade för att han gick mellan tågvagnar som rörde sig. Jag menar att man borde ha förbjudit ett sådant arbetssätt, säger han. 

Åklagaren anser vidare att en korrekt riskbedömning saknades för arbetet, samt att Per Myrberg överhuvudtaget inte borde ha fått jobba den dagen. Detta eftersom han inte hade genomgått en obligatorisk hälsokontroll via Green Cargo. 

18 månader till åtalsbeslut

Målsättningen är att en utredning av en dödsolycka ska ta 18 månader från händelse till åtalsbeslut. Det är Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten överens om. 

Att Per Myrberg och hans kollega inte hade visuell kontakt medan de arbetade har också lett till olyckan, menar åklagaren.   

Green Cargo vill inte ställa upp på en intervju eller uppge om bolaget nekar till brott. Men via mejl är man kritiska till den långa utredningstiden. 

”Det är bedrövligt hur man kan låta den här typen av ärenden ta så lång tid att hantera. Den här utdragna processen gör att varken anhöriga, arbetskamrater, vänner eller övriga berörda har kunnat få ett avslut. Det är under all kritik”, skriver presschefen Stephan Ray. 

Han skriver vidare att Green Cargo ställer upp på en intervju när rättsprocessen är avslutad och det finns en slutgiltig dom. 

Åklagaren självkritisk

Åklagaren Anders Gustafsson är självkritisk till den långa utredningstiden av dödsolyckan i Borlänge. 
 
– Det är aldrig bra att det tar så här lång tid. Varken för bevisningens skull, och inte minst för anhöriga som har fått vänta alldeles för länge, säger han. 
 
Kommer åtalet att påverkas av att utredningen tagit så lång tid? 
 
– Ja. Det är alltid så. Ju längre tid det går desto svårare blir det för de vittnen man åberopar att komma ihåg saker. Sedan finns det polisförhör som man kan gå tillbaka till om det skulle behövas, säger Anders Gustafsson. 
 
Datum för när rättegången i Falu tingsrätt ska hållas är ännu inte bestämt.