”Utifrån prioriteringar om den samhällsekonomiska och miljömässiga nyttan säger Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna nej till höghastighetsjärnväg”, står det i en gemensam motion som partierna lämnat in till riksdagen. 

I stället vill partierna satsa på det eftersatta järnvägsunderhållet och ”andra nödvändiga investeringar”. Höghastighetsjärnväg var den avgående S-regeringens planer.  

Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia är kritisk till högerblockets besked. Hon menar att höghastighetsbanor är ett viktigt framtidsprojekt. Dels eftersom det är alldeles för trångt på järnvägsnätet i dag, dels på grund av klimatet. 

”Höghastighetsbanor är ett bra sätt att minska koldioxidutsläppen och konkurrera med flyget. Tyvärr står klimatfrågan inte högt upp på högerns agenda”, säger hon i en skriftlig kommentar, och fortsätter:  

”Genom höghastighetsbanor skulle man kunna flytta stora delar av långväga persontrafik dit och använda det befintliga järnvägsnätet till mer av regional- och godstrafik.”

Tågföretagen: Kan drabba näringslivet

Högerkonservativa blocket vill att Trafikverket utreder frågan. Vilket också Riksrevisionen tidigare har föreslagit.  

Bransch- och arbetsgivarorganisationen, Tågföretagen tycker att beskedet inte är  goda nyheter.  

– Det känns som att man ska göra samma sak som man egentligen redan har gjort. Man kommer att komma fram till att järnvägssystemet är fullt, och att man måste göra någonting.

– Risken är det slår mot näringslivets utveckling, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen, till Sekotidningen.

Osäker framtid för Ostlänken

Han befarar också att en försening av ett utbyggt järnvägsnät kan drabba arbetsmarknaden i vissa regioner, bland annat om nya stambanor mellan Stockholm-–Linköping inte blir av. 

– Man har redan kommit ganska långt med Ostlänken.Det är förvånade att man ger sig på den nu, säger Gustaf Engstrand.  

Moderaternas trafikpolitiska talesperson, Maria Stockhaus, har redan gått ut i media, och förtydligat att hon inte vill att Ostlänken skrotas, bara kopplas bort från höghastighetsprojektet.

Höghastighetstågbanor  

Planen innebär nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. De nya banorna är tänkta för fjärr- och regionaltåg. Gods- och pendeltåg ska trafikera de befintliga stambanorna.  

Ostlänken är en ny järnväg mellan Järna och Linköping, och den första delen av nya stambanor. I det projektet finns bland annat planer på nya stationsområden i Nyköping, Linköping, och Norrköping, samt på Skavsta flygplats. 

Källa: Regeringen, SVT Nyheter, Trafikverket