Emilia Leijon-Amrén har jobbat som brevbärare på Postnord i sju år. För ett och ett halvt år sedan flyttade hon från Norrland till Stockholm och började arbeta på postterminalen i Årsta.  

Snabbt kände hon av den starka tidspressen som fanns att hinna få ut all post på en viss tid. Mängden post var omöjlig att hinna få ut på så kort tid som förväntades, upplevde Emilia Leijon-Amrén. Men när hon tog upp problemet blev hon ifrågasatt av en chef. 

– Han undrade varför jag inte hinner få ut all post när alla andra gör det. Men när jag frågat andra som kört mina postslingor säger de att de inte hinner heller. 

Blivit anklagad för maskning

Emilia Leijon-Amrén har blivit anklagad för att ha maskat, sölat och tagit för långa luncher. 

– Men jag gör mitt yttersta. Jag mår skit för att jag inte hinner dela ut posten i tid. Det gör så ont i hjärtat på mig som van brevbärare. 

Emilia Leijon-Amrén har svårt att sova på grund av pressen på jobbet. Hon har blivit deprimerad, tappat matlusten och lider av ångest och magont.

På jobbet är hon ständigt beredd på att bli indragen i ett rum och ifrågasatt. Vid flera tillfällen har hon varit sjukskriven kortare perioder. I somras var hon det i mer än en vecka. Då krävde arbetsgivaren sjukintyg.

Varnades för uteblivet sjukintyg

Men när Emilia Leijon-Amrén kontaktade vårdcentralen om det hänvisades hon tillbaka till arbetsgivaren. Vårdcentralen ansåg att det var företagshälsovården hon skulle få hjälp av om hennes besvär var arbetsrelaterade. Men trots att hon bad arbetsgivaren att få gå dit flera gånger, blev hon inte skickad dit.

– Vad skulle jag då ha gjort? undrar hon.

”Det här är personligt mot mig”

Två dagar innan Emilia Leijon-Amrén skulle gå på semester blev hon istället kallad till ett möte med terminalchefen och HR. Men utan fackligt ombud ville Emilia Leijon-Amrén inte gå på det mötet. Problemet var att alla förtroendevalda gått på semester.

Men några dagar senare lyckades Emilia Leijon-Amrén dock få tag på Sekos klubbordförande så att ett möte kunde hållas. Det var då hon formellt fick en erinran, vilket är en kraftfull tillsägelse, för att hon inte hade lämnat in något sjukintyg.

­ ­– Jag fick också en erinran för att jag hade vägrat komma på det där första första mötet. Min chef betraktade det som arbetsvägran.

Hela semestern har Emilia Leijon-Amrén funderat på det som hänt. Hon tycker inte att hon förtjänat sina erinranden.

 – Det här är personligt mot mig. Jag är en jobbig anställd som säger ifrån när saker är fel.

Emilia Leijon-Amrén har nyligen lämnat in en anmälan om kränkande särbehandling till skyddsombudet.

Om varningar på jobbet

En erinran kan arbetsgivare ge en anställd som man anser inte har uppfyllt sina förpliktelser på jobbet.

Om en arbetstagare vid upprepade tillfällen har misskött sig, kan det i slutändan leda till en uppsägning. Ju fler gånger en arbetstagare gjort sig skyldig till misskötsel på jobbet, desto sämre för den anställda. 

Men enligt LO-TCO Rättsskydd är det inte rimligt att få en varning eller en erinran för att man vill ha med sig en facklig företrädare på ett möte. Att inte få ha med sig en facklig företrädare kan vara en föreningsrättskränkning. 

Om arbetstagaren är frånvarande från jobbet och inte kan visa att hon eller han har varit sjuk kan det ses som olovlig frånvaro.

Om arbetstagaren inte lämnar in ett sjukintyg kan det också påverka rätten till sjuklön. 

Källa: LO-TCO Rättsskydd