Planeringssupport skrotas

Schemaplaneringen som sköttes på central nivå skrotas. Planeringssupporten, en slags kundtjänst som medarbetare kunde ringa, läggs ner. Nu införs olika planeringsteam på regional nivå. SJ:s åkandepersonal ska återigen kunna ha direktkontakt med sin schemaplanerare.   

Lokal avstämmning

Innan scheman släpps ska en lokal avstämning ske mellan schemaplanerare och gruppchefer. Gruppchefer har inte varit involverade på det sättet sedan november 2021. Gruppcheferna har kunskap om medarbetarna, deras förutsättningar, önskemål, sådant som planerarna inte ser i sitt planeringsverktyg.  

Mer personal

Personalstyrkan på inom planeringsfunktionen ska stärkas upp. 

Ansökan om ledigheter ska förbättras

Arbetsgivaren ska fråga vilka som kan tänka sig att arbete eller vara lediga på jul- och nyårshelgen för att se vilka som kan vill vara lediga, alternativt kan tänka sig att arbeta. Detta gäller även de som ska varit lediga enligt fridagsschema.

Tidigare besked om ledigheter

Det ska även finnas vissa lediga dagar per åkstation att paxa, så kallade ledighetskvoter per ort. Detta införs för att det har varit väldigt svårt att i god tid få besked om sökt ledighet beviljas.

Sommarsemestern

Planering, ansökan och hur sommarsemesterplanen ser ut kommer att förbättras och kommuniceras ut tidigare.   

Ändring av scheman

Kommunikationen kring ändring av scheman ska bli bättre. Facken och skyddsorganisationen ska involveras i mycket högre grad. SJ har fått mycket kritik för att schemaändringar införts med väldigt kort varsel.  

Färre inställda tåg

Prognosarbetet kring tillgång på personal ska förbättras, för att skapa en långsiktighet. Många tågavgångar har ställts in för att detta har fallerat. SJ har planerat tågavgångar, men utan att ha tillräckligt med personal. 

Turbyten

En funktion införs i en app för att medarbetare lättare ska byta turer mellan varandra. 

Olika schemagrupper

Så kallade “fasta listor” och listor över vikarier återinförs. Medarbetare ska även återigen kunna söka olika schemagrupper och ingå i olika arbetsgrupper och därigenom få en mer förutsägbarhet mer pålitliga scheman kring arbetstider.