I november förra året briserade SJ:s schemakaos efter att tågoperatören bytt planeringssystem. 

Sedan dess har problemen bara fortsatt. Larm efter larm har kommit från personalen om en ohållbar arbetstillvaro. Närmare 100 lokförare har i år sagt upp sig i protest. Bolaget har inte lyckats stoppa personalflykten.

Många tågavgångar har också ställts in på grund av personalbrist och planeringssystemet.  

Skyddsombud har vädjat om ingripande från Arbetsmiljöverket, för att anställda inte fått ihop sina privatliv, med bland annat ledigheter, lämning och hämtning på förskola. 

Färre inställda tåg

Men nu har samtliga fack, däribland Seko, slutit en överenskommelse med SJ. Den innehåller en rad förbättringar kring scheman.

– Den största förhoppningen är att vi ska få nöjdare medarbetare. Våra medarbetare är vår absolut främsta resurs, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ. 

Tågoperatören räknar med färre inställda tåg nu när schemaläggningen ska förbättras. 

– Det kommer bli förbättringar för resenärerna. Att återfå förtroendet från våra resenärer är också viktigt för oss.   

Har åtgärderna satts in för sent?  

– Tiden som gått har behövts för att skaffa den kunskap som vi nu har, genom att vi har gjort pilottester.

– Men det är så klart att vi har tagit skada av att medarbetare inte mått bra i sitt jobb, och faktiskt valt att lämna oss. Med facit i hand så hade det här behövts tidigare, säger Tobbe Lundell. 

”SJ måste vara ödmjuka”

Sekos ordförande på SJ, Stefan Zetterlund, hoppas att personalen nu ska kunna gå från dagens förtvivlan till en framtidstro, och återigen kunna planera sina privatliv. 

– SJ måste vara ödmjuka, skapa tillit och förtroende hos medarbetarna. Det kommer att göras genom att genomföra åtgärderna och skapa delaktighet lokalt, mellan medarbetarna, facket och arbetsgivaren, säger han.  

Stefan Zetterlund säger också att åtgärderna inte kommer att lösa alla problem.  

– Det kommer att fodra mycket arbete framöver. Men det här är ett steg i rätt riktning.