4,1 procent löneökning i år och 3,1 procent nästa år. Det får anställda i det nya kollektivavtalet mellan Seko och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.

Avtalet omfattar drygt 300 Sekomedlemmar som arbetar inom branschen larm- och säkerhetsteknik, där den största arbetsgivaren är säkerhetsbolaget Avarn Security.

De flesta är olika typer av tekniker, som arbetar med säkerhet, inbrottslarm, brandlarm och övervakningskameror.

Ska se över arbetsmiljön

Löneökningarna läggs i en pott och fördelas individuellt efter lokala förhandlingar. En heltidsanställd är garanterad att få minst 25 procent av de överenskomna löneökningarna.

Ett arbetsmiljöråd ska även inrättas, där Seko, Elektrikerförbundet och arbetsgivarna ska diskutera hur arbetsmiljön kan förbättras i branschen. De ska även diskutera en utbildningsstege för skyddsombud.

– Arbetsmiljörådet är definitivt ett steg framåt för att hantera arbetsmiljöfrågor inom det här området, säger Mattias Theliander, ombudsman på Seko.

Inget betalt måltidsuppehåll

Seko fick inte igenom betalt måltidsuppehåll när personal saknar tillgång till lunchrum, toalett och rinnande vatten.

Enligt Mattias Theliander berodde det på att arbetsgivarsidan hade få egna krav i förhandlingarna. Därav hade Seko svårt att få igenom fler saker.

– Vi hade också olika syn på hur väl utbrett behovet var för tillgång till dessa saker. Men båda parter är ense om att det är viktigt och det har vi skrivit in i avtalet, säger han.

Inom Sekos Telekomavtal, där bland annat fälttekniker ingår, ska arbetsgivaren tvingas betala om de inte kan förse tillgång till lunchfaciliteter med mera.

Stärkt lojalitetsplikt

Installatörsföretagen gick in i förhandlingarna med krav på stärkt lojalitetsplikt. Så blir det också, med förtydliganden om att anställda inte får skada förtroendet utifrån vad de gör på fritiden.

Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen, är nöjd med förändringen.

”Den beskriver vikten av ansvarsfullhet när man jobbar i en förtroendebransch som larm- och säkerhetsbranschen. Det här skapar mer tydlighet för både arbetstagare och arbetsgivare”, säger han i ett pressmeddelande.

Larm- och säkerhetsteknikavtalet 2023–2025

Seko har kommit överens om ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Avtalet gäller i två år, från 1 juni 2023 till 31 maj 2025.

Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,1 procent. Alla ökningar av lön och ersättningar ryms inom 7,4 procent och följer därmed det så kallade märke som är satt av industrin.

Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor. Den lägsta månadslönen för en heltidsanställd ska vara 28 211 kronor.

Från och med 1 juni 2024 höjs pensionen med 0,2 procent extra.

Förutom ett arbetsmiljöråd inrättas arbetsgrupper om kompetensutveckling och utvecklingsavtal, där man bland annat ska se över företagshälsovård.

Förtydligad lojalitetsplikt om att arbetstagare inte ska agera på sätt utanför arbetstid som kan skada förtroende för arbetsgivaren.