7,4 procent i löneökning fördelat på två år. Det får anställda inom telekombranschen, i det nya kollektivavtalet mellan fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen TechSverige.

Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,1 procent.

Telekomavtalet omfattar omkring 4 500 av Sekos medlemmar på företag som Telia, OneCo, Eltel, Transtema och Tele2.

Lägstalönerna höjs

Alla är inte garanterade att få lönepåslag, eftersom avtalet inte innehåller så kallad individgaranti.  

Löneökningarna läggs i stället i en gemensam pott. Sedan avgörs det lokalt hur mycket löneökning olika medarbetare får.

I det nya avtalet mellan Seko och TechSverige finns det en satsning på kollektivavtalets lägstalöner. År ett ska lägstalönerna höjas med 1 350 kronor, och år två med en procentsats på 3,1.

Yrkesarbetande fälttekniker med två års erfarenhet får exempelvis en minimilön på 25 715 kronor år 2024. Medan de med fem års erfarenhet får 28 974 kronor.

Betalt måltidsuppehåll

Ulrika Nilsson, avtalssekreterare på Seko, är extra nöjd med att de fick igenom att man ska få tillgång till lunchrum och toalett.

– Frågan är viktig för våra fälttekniker. De har många gånger ingenstans att äta eller gå på toa. Det är tredje avtalsrörelsen vi drev det här, och nu fick vi igenom det, säger hon.

Det är framför allt fälttekniker som berörs. Teknikerna bygger och underhåller fiber- och telenät, samt åtgärdar akuta fel utanför ordinarie arbetstid.

Arbetsgivaren har fram till 2024 på sig att ordna fram lunchrum eller toalett. Annars får de stå för betalt måltidsuppehåll om minst 30 minuter, eller betala en ersättning till fältteknikern om 92 kronor.

Arbetsgivarna nöjda

Einar Humlin, förhandlingschef på TechSverige.

– Det har varit tuffa och konstruktiva förhandlingar. Vi har löst många svåra frågor, och är nöjda med att vi fick till ett avtal, säger Einar Humlin, förhandlingschef för TechSverige, en bransch- och arbetsgivarorganisation som ingår i Almega.

Einar Humlin är extra nöjd med att arbetsgivarna får större inflytande över arbetstiden – det är framför allt fälttekniker som påverkas av detta.

– Det finns en förändring när det gäller reglerna för hur man kan variera arbetstiden. Företagen kan nu planera utifrån säsong. Om det är tjäle i marken kan det bli mindre arbete. När det sedan inte är det så kan det bli mer arbete några veckor.

Förändring av arbetstiden ska göras i samråd med lokala facket.

Nya telekomavtalet

Seko har kommit överens med arbetsgivarorganisationen TechSverige, som ingår i Almega. Nya kollektivavtalet gäller i två år, från 1 april i år till och med 31 mars 2025.

  • Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,1 procent. 
  • Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor första året, och sedan höjs lägstalönerna i procent med 3,1 år två.
  • Löner under 28 00 kronor i månaden ska under det andra avtalsåret höjas i kronor i stället för procent. Låglönesatsningen med den så kallade knämodellen innebär att löner under 28 000 kronor räknas som 28 000 när lönepotten tas fram.
  • Från och med 1 april 2024 höjs avsättningen till flexpension med 0,2 procent.
  • Företag och skyddsombud har ett år på sig att se över tillgången till lunchrum, toalett och rinnande vatten. Om tillgång saknas måste arbetsgivaren stå för betalt måltidsuppehåll om minst 30 minuter, eller betala en ersättning till fältteknikern på 92 kronor.
  • En arbetsgrupp ska utreda villkor för distansarbete under avtalsperioden. Bland att ska man undersöka hur distansarbete påverkar anställningsavtalen, arbetstids- och arbetsmiljöfrågor, samt dataskydd.
  • De medarbetare som får utökat ansvar i sitt arbete ska få större möjligheter att få mer i lön. Nu finns det en skrivning om det i avtalet.
  • Läs mer om fler förändringar här.