I årets avtalsrörelse när arbetsvillkor och löner omförhandlas kräver Seko att Installatörsföretagen går med på fler timmars arbetstidsförkortning per år. Alltså att anställda ska få mer ledighet. 

– Medlemmarna ser arbetstidsförkortningen som en viktig pusselbit för att kunna få ihop livspusslet. Vi tycker att fem timmar som finns i avtalet i dag är för lite, säger Mattias Theliander, ombudsman på Seko.

Seko: Bättre medicinska kontroller

Vidare vill Seko att anställda inom larm- och säkerhetsteknikbranschen ska få bättre kvalitetssäkrad företagshälsovård. 

– Vi vill också att de får medicinska kontroller vart tredje år, säger Mattias Theliander. 

Seko och Elektrikerförbundet har gemensamma krav för just det här kollektivavtalet. Detta eftersom avtalet kan gälla på arbetsplatser där medlemmar är antingen anslutna till det ena eller det andra fackförbundet. 

Anställda ska ha koll lojalitetsplikten

Installatörsföretagen vill å sin sida skärpa lojalitetsplikten i kollektivavtalet. Detta då många anställda hanterar känslig information åt företagens kunder. 

– Det finns en lojalitetsplikt för alla arbetstagare, men vi vill ha en diskussion om vad den innebär. Det är viktigt att informationen stannar på arbetsplatsen och inte sprids vidare, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen. 

  

Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen
Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen

Det andra kravet som Installatörsföretagen har är vad arbetsgivarorganisationen kallar en ordningsfråga.    

– Eftersom avtalet ägs av Elektrikerförbundet och Seko, vill vi få information om någon avvikelse görs från kollektivavtalet, säger Henrik Junzell.  

Sekos krav inom larm- och säkerhetsteknikbranschen  

Seko har tillsammans med Elektrikerförbundet växlat avtalskrav med Installatörsföretagen. Nuvarande kollektivavtal löper ut 31 maj 2023. 

Vad vill Seko? 

• Betalt måltidsuppehåll när personal inte har tillgång till lunchrum, toalett och rinnande vatten. 

• Arbetstidsförkortning.  Enligt nuvarande avtal uppgår den till fem timmar per år. Seko vill att medlemmarna ska få fler timmar. 

• Kvalitetssäkrad företagshälsovård 

• Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd. 

•En kraftig höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen. 

• Ett kollektivavtal som gäller i ett år. 

Läs Sekos samtliga krav här.

Vad vill arbetsgivarna? 

• Förtydliga vad lojalitetsplikten innebär.  

•Att en arbetsgrupp fortsätter att utreda hur arbetsmiljöutbildning och samverkan kan utformas på bästa sätt.  

Läs Installatörsföretagens samtliga krav här.