Hur många passagerare per år?

Cirka 25 miljoner passagerare reste med fartyg till och från Sverige 2023. Det är en minskning sedan 2019 med över sex miljoner passagerare.

Vad är svenskflaggade fartyg?

Svenskflaggat innebär att fartyget är officiellt registrerat i Sverige och följer svensk lagstiftning.


Hur många svenskflaggade fartyg finns det?

Det finns idag drygt 90 fartyg med svensk flagg som beviljats sjöfartsstöd.
Det finns betydligt fler fartyg med svensk flagg som ingår i den svenska handelsflottan, men dessa får inte sjöfartsstöd. Syftet med det ekonomiska stödet är bland annat att behålla kompetens inom svensk sjöfart, och öka svensk konkurrenskraft internationellt.

Topp 12 största rederierna med flest svenskflaggade fartyg

Det finns idag drygt 90 fartyg med svensk flagg som beviljats sjöfartsstöd. Dessa rederier har flest fartyg med svensk flagg.

1. Wallenius Marine (16)


2. Sirius Crew (12)


3. Stena Line Scandinavia (8)

4. Admare Ship Man. (8 )

5. Tarbit Shipping (6), Furetank rederi (6)


7. Rederi Donsötank (5)

8. Destination Gotland (4), Finnline Ship Man. (4)

10. Veritas Man. (3),
Olj Ola Shipping (3), Rederi Älvtank (3)

Svenska handelsflottan minskar

Den svenska handelsflottan består av 310 fartyg och har krympt under senare år. Samtidigt har Sveriges andel av den globala världshandelsflottan minskat. Handelsflottan består i regel av svenskregistrerade fartyg. Men det finns även en del utlandsägda fartyg i registret som är dubbelregistrerade och som har annan flagg. Det är endast drygt 90 fartyg av dessa 310 som får svenskt sjöfartsstöd.

Import och export via sjöfarten

En stor del av all svensk import och export sker via sjöfarten. De svenska hamnarna som har störst godsutbyte med utlandet är Göteborg, Brofjorden, Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Stockholm. Svenska importen består framför allt av råolja, kemikalier, jord- och skogsbruksprodukter. Exporten är främst av malmer, skogsindustriprodukter och petroleum.

Källa: Trafikanalys, Trafikverket, Svensk Sjöfart, Lighthouse