4,1 procent löneökning i år och 3,1 procent 2024. Det får anställda inom skärgårdstrafiken, i det nya tvååriga kollektivavtalet mellan fackförbundet Seko och Almega Tjänsteföretagen.

Den nya ingångslönen, eller den så kallade begynnelselönen, blir 22 731 kronor per månad – det är en ökning med 1 593 kronor. Den som arbetat fem år ska ha en lägsta månadslön på 28 356 kronor. Även alla lönetillägg höjs.

Eftersom löneökningen höjs i kronor i stället för i procent, innebär det att de som tjänar minst får störst löneökning i relation till hur mycket det tjänar.

Alla sjöavtal har tarifflöner. Lönen sätts inte individuellt utan utifrån en lönestege, bland annat baserat på hur länge man har arbetat.

Nya regler kring vab

Seko kom överens med Almega om nya avdragsregler vid vab, vård av barn. Detta var en fråga som Seko har haft en arbetsgrupp om från förra avtalsrörelsen 2021.

– Nu harmoniserar systemet bättre med Försäkringskassans regler, säger Sekos ombudsman Joakim Hellmouth.

Seko krävde bättre boendesituation för personal i skärgårdstrafiken i årets avtalsrörelse. Men arbetsgivarna sa nej.

En arbetsgrupp ska undersöka frågan närmare under den tvååriga avtalsperioden.

– Vi kom inte längre än så, frågan är så komplex och kunde inte lösas nu, säger Joakim Hellmouth.

Ungdomslön införs

Arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen fick bland annat igenom att en ungdomslön införs för personer under 18 år. Lönen är 80 procent av ingångslönen.

– Vi tror det kommer att underlätta för att ge unga chansen att komma in i branschen. Det är en viktig del för våra företag, säger Thomas Lansing, avtalsansvarig för Almega Tjänsteföretagen. 

Hur ser efterfrågan ut på unga i branschen? 

– Den är inte jättestor. Men det här är ett sätt att locka in dem, och för företagen att ta in unga till en rimlig kostnad, med tanke på vad vilket arbete de utför.

Det nya i Skärgårdsavtalet

Seko har kommit överens om ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen. Avtalet gäller i två år, från 1 oktober 2023 till 30 september 2025.

Första året höjs lönerna med 4,1 procent och andra året med 3,1 procent. Alla ökningar av lön och ersättningar ryms inom 7,4 procent och följer därmed det så kallade märke som är satt av industrin.

Från och med 1 oktober 2024 höjs avtalspensionen. Den extra pensionsavsättningen höjs från 0,5 till 0,7 procent. Vilket totalt ger 5,2 procent i avtalspension.

Omkring 200 medlemmar i Seko omfattas av avtalet. De flesta arbetar på rederier som Waxholmsbolaget och Strömma.

Läs mer om det nya avtalet här.