I veckan kom nyheten att Destination Gotlands nybildade danska dotterbolag Alvina Shipping får Gotlandstrafiken. 

Fartygen Visby, Gotland och Drotten, som trafikerar linjen, kommer fortsättningsvis vara svenskflaggade, och hela besättningen kommer därmed också omfattas av svenska regler och kollektivavtal.

Ytterligare ett fartyg ska tas i drift 2028, vilket bland annat ska köras på vätgas.

Det är ett stort kontrakt med en avtalsperiod från den 1 februari 2027 och åtta år framåt, med en möjlighet till förlängning på ytterligare två år.

– Det är fantastiskt roligt att vi har fått ett fortsatt förtroende för Gotlandstrafiken, säger Katrina Ansarfwe, ordförande i Seko sjöfolks klubbsektion för Destination Gotland.

”Det är tragiskt”

Men inför upphandlingen har flera aktörer, inklusive klubbsektionen för Destination Gotland, riktat kritik mot att Trafikverket låter utländska rederier delta i upphandlingen.

Bland annat för att Gotland inte ska vara beroende av ett utländskt rederi om det skulle bli krig eller andra kriser. Men också för att den svenska sjöfarten krymper ytterligare om ett utländskt rederi tar över.

– Det är tragiskt när vi behöver upphandla svensk infrastruktur via Danmark eftersom det svenska regelverket inte fungerar, säger Katrina Ansarfwe.

Danska skatteregler

Hon syftar på den svenska tonnageskatten.

Den har gjort att många svenska rederier väljer att registrera sina fartyg utomlands eller bilda bolag i andra länder för att bedriva sjöfartstrafik.

– Det gör att svenska rederier inte kan konkurrera på lika villkor som våra grannländer. Det är därför Alvina Shipping vinner upphandlingen. För det innebär att den ekonomiska och strategiska ledningen kommer att ha sitt säte i Danmark och att rederiet omfattas av danska skatteregler, säger Katrina Ansarfwe.

Vill öka inflaggningen

Regeringen har en pågående utredning. Bland annat finns förslag på skattelättnader för svenska rederier, för att inte fler fartyg ska registreras utomlands.

– I dag har vi många svenska fartyg som är flaggade i andra länder. Min ambition är att vi ska öka inflaggningen och öka den svenska handelsflottan, har infrastrukturministern Andreas Carlson (KD) tidigare sagt till Sekotidningen.