Vad är personalansvarsnämnden?

Personalansvarsnämnden (Pan) finns på myndigheter och avgör om det ska bli disciplinära åtgärder när anställda begår tjänstefel eller andra förseelser på jobbet. Nämnderna har olika sammansättning, men myndighetschefen och fackliga representanter sitter alltid med. De senare brukar väljas in från de största fackförbunden på arbetsplatsen.

När kan jag ställas inför personalansvarsnämnden?

Anställda som ställs inför Pan anklagas till exempel för misskötsel, att inte följa rutiner, kränkningar och otillåten användning av myndigheternas utrustning. I nästan två av tre ärenden beslutar Pan om någon typ av åtgärd mot den anklagade.

Vad händer om jag fälls i personalansvarsnämnden?

Om Pan beslutar att du har misskött dig kan följden bli varning, löneavdrag och avstängning. Du kan också avskedas eller sägas upp. Om det rör sig om en brottslig handling tas ärendet vidare till åklagare. Vanligast är varningar. De står för drygt 40 procent av alla åtgärder, enligt en rapport från Statskontoret. Därefter är löneavdrag och åtalsanmälan vanligast.

Finns personalansvarsnämnder på alla myndigheter?

Drygt 70 procent av alla myndigheter har en personalansvarsnämnd. De flesta av dessa har inte ens ett ärende per år. Sex stora myndigheter står för tre fjärdedelar av alla ärenden: Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Migrationsverket och Polismyndigheten. Polisen hade exempelvis 118 ärenden 2020 och Kriminalvården 32 ärenden.

Vad ska jag göra om jag blir anmäld till Pan?

Först och främst: undvik det. Ha koll på regler och rutiner och arbetsordningen på arbetsplatsen. Om du väl ställs inför personalansvarsnämnden bör du kontakta ditt fackliga ombud för att få hjälp med hur du går vidare.

— Ta alltid med en stödperson i utredningar. Man känner sig så himla liten om man sitter där själv, säger Ida Vågevik, Sekos representant i Kriminalvårdens personalansvarsnämnd.