Carina Norén är kritisk schemat på bangården i Hallsberg.

–Vi har länge frågat oss varför vår arbetsgivare har valt en schemamodell som inte fungerar och som leder till missnöjda medarbetare, säger Carina Norén, rangeroperatör och planerare med placering i Tornet.

Carina har ställt frågan till företaget men inte fått något svar. Systemet infördes för att få ett mer effektivt schema och spara pengar. Frågan som delar av personalen ställer sig är om det inte blivit tvärtom.

Fyra dödsolyckor

Kollegorna på bangården, Tobias Strand och Niklas Sjöström, håller med Carina. De anser att  säkerheten står på spel.  

–Vi har haft fyra dödsolyckor inom Green cargo under senare år. Det är illavarslande, säger Niklas Sjöström, som är vice ordförande för Sekos klubb i Hallsberg.

Sedan början av 2000-talet använder Green cargo ett datoriserat schemasystem, Bp Söm, som är ett så kallat önskeschema eller individuellt schema. Systemet kom till Hallsberg 2015. Var och en kan lägga in sina önskemål lägga in sina önskemål om arbetstider i systemet senast den sista dagen i månaden.

Systemet gör sedan ett schema för nästkommande månad, som personalen får ut två veckor innan det träder i kraft.

Datorn slumpar ut ditt schema. Det är ett lotteri.

Carina Norén

–Datorn slumpar ut ditt schema för månaden som kommer. Det är ett lotteri. Jag har aldrig fått igenom det jag önskat, säger Carina Norén. Jag har svårt att planera, vet inte hur jag jobbar mer än en månad i förväg. Jag saknar framförhållning.

Hon lägger till att hon och de allra flesta gillar sitt arbete och trivs med att arbeta skift.

–Bara vi kan få vettiga och humana arbetstider, säger hon.

Inget anpassat schema

Carina har svårt att arbeta mer än två nätter i sträck och har försökt få igenom det i sitt schema, men det har hittills varit omöjligt.

I Hallsberg är det verksamhet dygnet runt och all produktionspersonal arbetar femskift:

Så länge du kan förutse och påverka hur du ska jobba och när, är det lugnt

Tobias Strand

Dag, kväll, natt och helg. Den mesta verksamheten, rangering av vagnar som ska vidare till Green cargos kunder, sker  på kvällar och nätter. Fler behöver arbeta kväll och natt än dagtid. Det vet alla och det är inget problem, säger Tobias, Carina och Niklas.

–Så länge du kan förutse och påverka hur du ska jobba och när, är det lugnt, säger Tobias.

Radioloksoperatör Tobias Strand vill hellre ha en fast schema än dagens önskeschema.

Så var det före 2015 när personalen gick på fast schema. Då visste alla hur de skulle arbeta i ett helt år framåt. Då hette det inte önskeschema men delaktigheten upplevdes vara större.

–Det fanns olika listor att välja mellan och inom dessa flera olika grupper, vilket gjorde att schemat kunde anpassas mer till var och en, säger Tobias Strand.

Pass med skiftbyte är tufft

Det fasta schemat hade även fler arbetspass, eller turer som man säger här, som såg lika ut från dag till dag. Enligt Tobias började nattskiften klockan 21 och slutade 06. Nio timmars arbetstid. Med Bp Söm kan natten börja 19, 21. 22, 22.45 och variera i längd. En dagtur kan vara på fem timmar.

–Arbetstiden styckas upp på ett olyckligt sätt, säger han. Det är svårare att fylla våra 36 timmar med vettiga turer.

Relativt ofta är det ett pass med ett skiftbyte som ”tar kål” på de anställda. Efter tre nattpass kommer ett fjärde som slutar 06 på morgonen. Och nästa arbetspass börjar klockan 14, samma dag.

Idealet vore en återgång till fast schema, tycker Tobias, Carina och Niklas. Och de har Sekos företagsfack med sig i den frågan.

–På bangården skulle man kunna ha ett fast schema, säger Hans Danvall, arbetsmiljöansvarig i företagsfacket. Arbetet är planerat och man vet vad som ska göras och när.

Vakanserna är många

Anders Gustavsson, turlisteansvarig med erfarenhet av bangårdsarbete, tror att fasta scheman skulle locka fler till jobbet. I dag är det svårt att rekrytera och vakanserna är många, vilket ytterligare försämrar schemat.

Seko Green cargo har efter lång tids ”lobbande” fått företaget att gå med på en ny modell för lokförarna, som nu kan jobba åtta dagar och vara lediga sex.

–Du vet vilka dagar du ska jobba, men inte vilka tider. Systemet räknar ut timmarna.

Vi skulle förstås hellre ha en stabilare plan, men i dag är det inte möjligt

Johan Gerdvall

Men det faktum att man är ledig sex dagar underlättar livspusslet för medlemmarna. Vi vet när vi kan ha fredagsmys med familjen, säger Andreas Karlsson, lokförare och turlisteansvarig.

Facket får signaler om att medlemmarna över lag upplever sina scheman som fysiskt och psykiskt påfrestande. Seko har de senaste månaderna jobbat för att få en arbetsgrupp som ska ta fram bättre scheman.

Viktigt att kunna systemet

Green cargo har inga planer på att förändra schemaläggningen på bangårdarna och rangeringstornen, som det ser ut för stunden. Det säger Johan Gerdvall, chef för resursplaneringen på företaget.

–Däremot arbetar vi med att se vilka förbättringar vi kan göra med bland annat olika arbetsmodeller, säger han.

Systemet följer kollektivavtalet, det sprider ut de tuffaste turerna och tar hänsyn till de anställdas önskningar. Det är i alla fall Johan Gerdvalls bild.

–Först måste medarbetarna lägga in önskemål för sitt schema, vilket många inte gör. Det finns en förväntan på att få det man sökt och det är större chans att få det om man kan systemet, säger Johan Gerdvall.

Han förstår att anställda tycker att det är kort framförhållning med nytt schema varje månad.

–Vi skulle förstås hellre ha en stabilare plan, men i dag är det inte möjligt. Dels har våra kunder stora krav på flexibilitet, dels är det många banarbeten och förändringar hos personalen, som gör att vi inte kan planera långsiktigt.