–Hon ser verkligheten därute. Backar upp oss när kunder skäller och klagar. För att hon vet hur det är i det här jobbet, säger han.

Bra chef

Hur är en bra chef?

Arbetsmiljö

Connilie Åkerblad står strax intill och lyssnar när Joakim beskriver hennes goda egenskaper.

– Jag löser gärna praktiska pro­blem för medarbetarna, säger Connilie. Och skyddar dem från trakasserier och hot.

Joakim berättar att kunder ibland saknar namn på dörren, men att de ändå tror att posten ska delas ut automatiskt. I så­dana lägen ser Connilie det som sin uppgift att hitta en lösning.

– Ett sätt kan vara att brev­bäraren lägger en lapp i brev­lådan där det står att det är bra om kunden skriver sitt namn på dörren. Det underlättar för brev­ bäraren och så får kunden sin post, säger hon.

Tydliga regler

Att backa upp personalen i vått och torrt är en av Connilie Åker­blads principer som chef. Det be­ tyder inte att hon är kravlös.

–Nej, jag har satt upp tydliga regler, som att vi arbetar under schemalagd tid, tiden ut, och alla gör sitt bästa. Du kan ha en dålig dag, det är okej, men gör det bästa av den. Vi ska dela ut posten, det är vårt uppdrag.

Att ge stöd åt medarbetarna i olika situationer, något som Con­nilie strävar efter, och av allt att döma också lever upp till, förut­sätter att chefen lyssnar, är till­gänglig och rör sig på golvet.

– Hon gömmer sig inte, dörren står alltid öppen, säger Joakim.

När en medarbetare kommer med en idé är Connilie noga med att anteckna, ta emot idén och, vilket är lika viktigt, ge återkopp­ling.

– Jag får många förslag från per­sonalen, alla går inte att genom­föra, men då försöker jag förklara varför det inte går. Jag avfärdar inte med ett ”nej, så gör vi inte”.

Drivkraften i Connilies chef­skap är att hon älskar att arbe­ta med människor. Något som många, inte minst chefer, säger. Men vad betyder det egentligen?

– För mig står det för att jag älskar att gå runt och prata med personalen, jag tycker inte om att bara sitta och prata med mig själv. Jag har också lite ”ta hand om” i mig, det säger mina vänner också. Jag vill höra hur helgen va­rit, om filmen någon sett var bra och liknande.

Operation Hawk

Connilie Åkerblad har arbetat i Posten i 37 år och har varit chef i olika omgångar. Hon har alltid strävat efter att vara tydlig i sin kommunikation. Inte använda svåra ord eller uttryck som kom­ mer uppifrån. Senaste exemplet är när hon av ledningen fått veta att kontoret är en del av ”Opera­tion Hawk”, en av de nya cheferna kommer från försvaret.

– Då använder jag inte det ut­trycket utan berättar vad det handlar om, att vi ska spara och göra förändringar, säger hon.

Att använda egna ord är vik­tigt för trovärdigheten, menar Connilie, och hon tillämpar den tanken även i vardagen när hon ibland fattar beslut som inte lig­ger riktigt i linje med vad de hög­sta cheferna önskar.

– Jag vågar ta egna beslut, även om det påverkar budgeten. Än så länge har ingen chef i Postnord fått sparken för att hen överskri­dit budgeten. Så vitt jag vet. Där­emot har det funnits andra skäl.