Här är alla våra artiklar om chefer.

Klagat på chefen har nog de flesta av oss gjort, åtminstone någon gång. Och oftast har vi haft fog hans tendens att ta för klagomålen, även om kritiken ibland kanske avlossas lite lättvindigt.

Bra chef

Forskare: ”Undvik den osynliga chefen”

Arbetsmiljö

Problem för arbetsmiljön

Men visst finns det dåliga chefer och de är ett problem för arbetsmiljön, de kan till och med riskera de anställdas säkerhet och deras psykiska hälsa. Med bra chefer är det tvärtom, de är en tillgång för arbetsmiljön.

Men vad är egentligen en bra chef? Det har Sekotidningen undersökt och vi har även ställt frågan på tre arbetsplatser med omtyckta chefer.
Tydlighet är uppenbarligen en viktig och uppskattad egenskap hos en chef. Men bara tydlighet kanske inte räcker.

Knappast nödvändigt

Om vi lånar ett exempel från filmen så är ju don Corleone i ”Gudfadern” en extremt tydlig chef.

”Gudfadern” är kanske ett övertydligt exempel på poängen, nämligen att det krävs inte bara en, utan många goda egenskaper i kombination för att göra en bra chef.

Den chef är sannolikt inte född som kan möta alla de kraven, och det är knappast nödvändigt, olika situationer, arbetsplatser, medarbetare kräver olika egenskaper. Men lyhördhet, självreflektion och sakkunskap är en bra grund.

Så ska en bra chef vara:

Sekotidningen har bett anställda på tre arbets­platser att lista egenska­per de uppskattar hos en chef. En bra chef ska:

 • Vara tillgänglig. Vara öppen och transparent med vad hen gör, tycker och tänker.
 • Backa upp sina medarbetare.
 • Hjälpa till att prioritera bland arbets­uppgifterna.
 • Lyfta fram medarbetar­nas kompetens.
 • Informera.
 • Kunna erkänna egna fel och brister.
 • Visa intresse för medarbetarnas arbete.
 • Lita på sina med­ arbetare.
 • Sprida goda exempel.
 • Tipsa om, och upp­muntra till utbildningar för de anställda.
 • Pröva personalens idéer.
 • Kunna lyssna.
 • Uppskatta när personalen kommer med förslag om verksamheten.
 • Vara snäll.
 • Kunna jobbet och ha förmågan att sätta sig in i olika situationer.
 • Vara synlig och inte gömma sig bakom stängda dörrar.
 • Samarbeta med personalen.
 • Prata begripligt.
 • Återkoppla och ge feedback.
 • Kunna delta i arbetet emellanåt.
 • Fixa något kul för personalen ibland.
 • Kunna hantera sorgliga händelser.