Andreas Grimmesten, Isac Nygren och Kent Persson går utomhus med militärfordon i bakgrunden.

Skjutfältshantverkarna Andreas Grimmesten, Isac Nygren och Kent Persson huserar i provisoriska lokaler på Faluns gamla regementsområde. De servar ett dalregemente med rejäl växtvärk. Foto Ulf Palm / Kod 71515

Körsbärsträden runt Faluns stadskärna har just slagit ut i blom. Även dalregementet, 113, pulserar av nytt liv i vårsolen. 

Regementet lades ner år 2000 med hänvisning till den eviga freden i Europa. Men det återinvigdes 2021 efter ett försvarsbeslut.

Efter Rysslands invasion av Ukraina är det inte längre någon ser någon evig fred.

Nu föreslås att försvarsbudgeten ska utökas med 52,8 miljarder kronor fram till 2030.

Ett helt skjutfält måste återtas

På dalregementet ska soldaterna snabbt fördubblas i antal. 2028 ska det vara flera hundra värnpliktiga på regementet.

Kent Persson pekar på en karta på en tavla med rubriken "Faluns Skjutfält" samt varningsskyltar och informationsblad.
”Alla anslagstavlorna runt skjutfältet ska bytas ut mot nya”, berättar Kent Persson.

För de tre skjutfältshantverkarna Kent Persson, Andreas Grimmesten och Isac Nygren innebär det en sak: Mer jobb.

– Ett helt skjutfält måste återtas som legat tjugo år i träda. Vi gasar på så hårt vi mäktar med, säger Kent Persson.

Han började jobba på skjutfältsavdelningen inom Försvarsmakten 2020, när skjutfältet bara användes av hemvärnet och för en del kortutbildningar.

Gjort många fynd

Det är hantverkarna som ser till så att soldaterna kan göra sina övningar. Mycket av  utrustningen som finns kvar sedan det gamla regementets tid kan fortfarande användas.

– Vi har gjort många fynd. Men det är också ganska mycket som måste kastas, säger Isac Nygren.

Det gör en skjutfältshantverkare

  • Ska hjälpa och ge service till militära förband som ska använda övnings- och skjutfält och skjutbanor. 
  • Till arbetsuppgifterna kan exempelvis höra att tillverka mål till skjutbanor och skjutfält. 
  • Hantverkaren kan också sköta bokningar av skjutfältsmateriel för utlåning/mottagning. 

Det gamla regementsområdet, strax intill Falu lasarett, har byggts om och fyllts med andra organisationer, företag och föreningar. Därför kom Försvarsmakten fram till att det blir bättre och billigare att bygga ett helt nytt regementsområde. 

Trots att det gått flera år sedan beslutet fattades finns det ännu inget nytt regementsområde. 

I väntan på det är skjutfältshantverkarna inhysta i ett garage på det gamla regementsområdet. Garaget fungerar som förråd, garage och utbildningslokal i ett. 

Drömmer om ett snickeri

Isac Nygren, Kent Persson och Andreas Grimmesten har slagit sig ner med var sin kopp kaffe inne i det lilla köket, som är utrustat med både mikrovågsugn och kaffemaskin.

På en av väggarna i lokalerna sitter en inramad bild av kung Carl Gustaf och på en annan, en tavla med Lasse Åbergs version av Musse Pigg.

Andreas Grimmesten och Isac Nygren framför en skjutbana markerad med siffrorna 1 till 16.
Skjutfältshantverkarna brukar alltid gå ett varv på skjutfältet på måndagsmorgnarna för att säkerställa att allt är i sin ordning. Foto Ulf Palm / Kod 71515

Hantverkarna drömmer om ett snickeri och möjlighet till stora måleriprojekt. Men tröstas av tanken på att drömmarna kommer att slå in inom ett par år. De har även blivit lovade fler kolleger.

– Nu är det bara att laga efter läge. Vi är rätt anpassningsbara, säger Isac Nygren.

Alla vill framåt samtidigt

Arbetsdagarna går alltid alldeles för fort. De konstaterar att de servar ett regemente med växtvärk. Knappt hinner de kolla på klockan innan den slagit fyra på eftermiddagen och det är dags att gå hem.

– Det blir lätt att vi säger ja till lite för mycket, säger Andreas Grimmesten med ett leende.

Vi är alldeles inihelsike flexibla. Vi skapar mycket jobb åt oss själva också genom att vara så serviceminded.

Kent Persson

De senaste dagarna har han, Isac Nygren och Andreas Grimmesten börjat byta ut gamla anslagstavlor runt skjutfältet. Men det händer ganska ofta att den ursprungliga planen för arbetsdagen spricker redan på morgonen.

Någon på regementet kan vilja ändra en övning som planerats på skjutfältet. Då måste hantverkarna snabbt tänka om och fixa det som behöver göras. 

– Alla vill framåt. Samtidigt, säger Kent Persson.

Funkar bra på jobbet

Han minns en vinterdag när han snabbt fick ställa sig ute och snickra elva stora pansarskärmar till en övning där soldaterna skulle skjuta pansarskott.

– Då var det bara och ställa sig och göra det. Vi är alldeles inihelsike flexibla. Vi skapar mycket jobb åt oss själva också genom att vara så serviceminded, säger Kent Persson.

Kent Persson och Andreas Grimmesten preparerar en måltavla med en bild på en soldat.
”Allt vi gör kommer soldaterna skjuta sönder”, säger Kent Persson och skrattar. Men han och kollegorna ser oförtröttligt till så att det alltid finns fungerande material i målboden.

Alla tre tycker ändå att det funkar bra på jobbet som det är. Trots att de inte kan göra de riktigt stora, tidskrävande arbetena som de längtar efter. Allt måste kunna packas ihop så fort utrymmet behövs till något annat.

– Men visst tär det lite på en att inte veta när vi kommer att få mer ändamålsenliga lokaler, säger Kent Persson.

Inte bara skjutfältshantverkarna sitter i provisoriska lokaler. Hela dalregementet hyr lokaler via Fortifikationsverket på det gamla regementsområdet och i det gamla sanatoriet i Högbo. I Högbo, har man soldatutbildning, kontorslokaler, utbildningslokaler, kök, matsal och logement.

Första spadtaget dröjer

Försvarsmakten, Falu kommun och Fortifikationsverket är alla överens om att det nya regementsområdet ska ligga i anslutning till det gamla skjutfälts- och övningsområdet. På det så kallade Myran-området, som ligger tvärs över vägen. Den utdragna processen har varit lite av en långkörare i lokalpressen. Placeringen måste ta hänsyn till så många olika aspekter; den militära verksamheten, boende i området, naturvärden och markförhållandena.

Nu vågar inte ens regementschefen Ronny Modigs gissa när första spadtaget kan tas. När han började för drygt två år sedan fick han höra att det skulle ske 2028.

– Det ser inte ut att bli så på något av de andra fyra regementena som återetablerats. Då har de ändå enklare förhållanden än oss. Vi ligger så pass nära Faluns stadskärna och har inte några andra alternativ än området som utreds. 

Ronny Modigs sitter i kamouflagekläder inomhus.
Ronny Modigs, regementschef.

Ett tiotal utredningar ligger till grund för det slutgiltiga beslutet. De börjar bli klara nu, enligt regementschefen.

– Jag hoppas att vi någon gång i höst har rett ut det här pusslet om var alla våra byggnader ska ligga.

Konkurrerar med Northvolt

Ronny Modigs håller med skjutfältshantverkarna om hur det är att jobba på ett regemente med växtvärk och stark nybyggaranda på en gång.

Regementschefen har fått bygga upp regementet igen från ett vitt papper.

– Vi brukar skoja och säga att vi konkurrerar med batterifabriken Northvolt i tillväxthastighet här i Dalarna, även om deras etablering verkar dröja.

– Vi kör på rälsen samtidigt som vi lägger den, säger han.

Fem regementen återetableras

  • Dalregementet är ett av de fem nya regementen som riksdagen beslutade om i Försvarsbeslutet 2020. Det blir ett lätt infanteri som utbildar två fristående skyttebataljoner, för skyddet av förbindelserna till Norge och av viktiga totalförsvars­anläggningar. 
  • De övriga regementena som återetableras är Göteborg, Kristine­hamn, Östersund, Sollefteå och en ny flygflottilj i Uppsala
  • Dalregementet stängdes ner år 2000, men hemvärnet har haft kvar sin verksamhet i Falun. 
  • Försvarsmakten har fått i uppdrag att redovisa hur även hemvärnet vid Dalregementsgruppen ska kunna utvecklas och stärkas framåt.