Seko har bestridit de båda erinrandena som Emilia Leijon-Amrén har fått. 

– Vi vill göra en markering mot arbetsgivaren, säger Torbjörn Johansson.   

Brevbäraren Emilia Leijon-Amrén blev sjuk av stressen på Postnords postterminal i Årsta. Men i stället för att erbjuda henne ett besök på företagshälsovården varnades hon. 

Har avtal med Previa

Torbjörn Johansson framhåller att för att få en erinran, som också kallas las-varning, ska förseelsen vara så allvarlig att man riskerar sin anställning. Det kan han inte se att Emilia Leijon-Amréns är.

Hon blev av vårdcentralen hänvisad tillbaka till arbetsgivaren när hon vände sig dit för att se om hon kunde få ett sjukintyg. Postnord i Stockholm har ett avtal om att kunna skicka anställda till företagshälsovården Previa. 

Men trots att hon bett om att få gå dit flera gånger har hon inte fått göra det. 

– Utan att ha blivit hänvisad dit av arbetsgivaren är det inte lätt att vända sig dit, säger Torbjörn Johansson. 

Kan inte tvinga in någon

Inte heller det faktum att Emilia Leijon Amrén vägrade komma på möte med arbetsgivaren utan fackligt ombud bedömer Seko som en rimlig anledning för en erinran.

–  En arbetsgivare kan inte tvinga in en människa på möte på det sättet. 

Torbjörn Johansson har tidigare sett andra medlemmar på Postnord få varningar av andra skäl. Han menar att de ibland utdelas lite slentrianmässigt. 

Om någon stulit på jobbet eller använt våld kan facket ytterst sällan rädda någon från avsked. 

– Då får man i princip gå på dagen. Men sedan finns det en rad andra skäl till att medlemmar fått erinranden.

Vet inte hur Postnords policy ser ut

Till exempel brevbärare som i stressen glömt att låsa sitt fordon medan de gått in med post i en portuppgång.

– Det har arbetsgivaren betraktat som skäl för uppsägning. Då finns det ju alltid en risk av fordonet blir stulet, säger Torbjörn Johansson.

Men han tycker att arbetsgivaren måste se till omständigheterna runt en händelse innan man delar ut erinranden. Han vet inte hur Postnords policy för utdelande av dem ser ut. 

– Men det är ett väldigt kraftfullt verktyg att använda mot en anställd. Det ska bara användas när det finns fog för det, säger Torbjörn Johansson. 

Postnord vill inte kommentera Emilia Leijon- Amréns fall. 

”Vi kommenterar inte enskilda fall i media, skriver Postnords Pressavdelning i ett mejl till Sekotidningen. 

Postnord har en särskild intern process för att hantera erinran. 

”I PostNord har vi en process för att hantera erinran, inte varningar. En erinran kan bli aktuell i det fall en medarbetare inte följer vår Code of conduct eller begår andra felaktigheter i sitt arbete”, skriver presstjänsten.

Enligt Postnords presstjänst uppmuntras medarbetare att ha med sig ett fackligt ombud eller stödperson på möten där det kan vara lämpligt.  

Så har Arbetsdomstolen dömt i mål om varningar

Bussföraren varnades för olovlig frånvaro

En bussförare som blev uppsagd 2011 hade innan det skedde varnats för både olovlig frånvaro och för att inte ha blåst i ett alkoskåp. I domen noterade AD att bussföraren hade ändrat sitt beteende efter att han hade varnats. Domstolen kom fram till att det inte hade funnits någon saklig grund för arbetsgivaren att säga upp bussföraren. 

Två arbetsförmedlare sades upp utan sakliga skäl 

Ett rättsfall i Arbetsdomstolen 2008 handlade om två uppsagda arbetsförmedlare. Den ene ansågs ha uttryckt sig raljant. Arbetsförmedlaren hade inför kollegerna vid återkommande tillfällen fällt kommentarer om kvinnliga arbetssökandes utseende på ett sätt som kollegerna hade reagerat mot. Arbetsförmedlarens förhållningssätt ansågs oacceptabelt. Den andre arbetsförmedlaren ansågs ha brustit i sitt samarbete på arbetsplatsen, i sitt förhållningssätt till kolleger och chef och i sin respekt för gemensamma rutiner. Arbetsdomstolen påminde om sin praxis: att arbetsgivare som överväger att säga upp en arbetstagare på grund av misskötsamhet först måste på ett tydligt sätt klargöra att anställningen är i fara. Arbetstagaren ska också ges möjlighet att rätta till bristerna. Ingen av uppsägningarna ansågs sakligt grundad. 

Polis brast i pålitlighet

En polis som hade en säkerhetsklassad befattning hade engagerat sig djupt i ett brottsmålsprocess mot en person som hon hade en relation med. Polismyndigheten hade formellt inte las-varnat henne innan hon blev uppsagd. Men Arbetsdomstolen menade att hon ändå borde ha insett att hennes agerande var oacceptabelt och att hennes anställning var i fara. Domstolen kom fram till att polisen hade brustit i pålitlighet och förtroende.