Postnordschefen Annemarie Gardshol vill att kravet på att post delas ut inom två dagar slopas. Postnord borde i stället få fem dagar på sig, rapporterar P4 Göteborg.

Det vill hon bland annat eftersom det numera skickas färre brev och paket med Postnord.

Facket Seko Posten är kritiska mot förslaget. Att sänka kravet skulle innebära att det blir för stor mängd post och paket för brevbärarna att hantera.

– På många ställen är volymerna för höga för att kunna göra en förändring i servicenivån. Med dagens förutsättningar ser vi inte Postnords utspel ens skulle vara görbart. Det skulle bli en för hög arbetsbelastning, säger Sandra Svensk, ordförande för Seko Posten.

Porträttbild på Sandra Svensk mot en oskarp bakgrund
Sandra Svensk, Seko Postens ordförande på Postnord.

Kan göras i framtiden

Facket utesluter inte att förändringen kan göras i framtiden. För att det ska vara möjligt krävs det att brevvolymerna fortsätter att minska.

Sekotidningen har sökt en kommentar från Postnord, som hänvisar till uttalanden som Postnordschefen gjort till TT Nyhetsbyrån.

Till TT säger Annemarie Gardshol att Postnord inte klarar dagens krav på att 95 procent av posten ska vara framme inom två dagar. Detta innebär stora kostnader för bolaget.

Post framme inom fem dagar

Postnord har därför föreslagit ett annat kvalitetskrav i ett remissvar till regeringens utredning om framtidens posttjänst.

Bolaget vill att kravet ska vara att merparten av breven, 85 procent ska vara framme inom tre dagar. Utöver det ska det finnas ett krav på att 97 procent ska vara framme inom fem dagar.