Den allmänna pensionen regleras i Socialförsäkringsbalken och det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för den.

Riktålder

Istället för en fast pensionsålder har riksdagen beslutat införa något om kallas riktålder. Det innebär att åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension kommer att kopplas till medellivslängden.

Riktåldern ska börja tillämpas 2026. Riktåldern blir då 67 år.

Källa: Pensionsmyndigheten

Utöver allmän pension finns tjänstepension. Det är dock inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig.

Grunden är att det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det vill säga en överenskommelse mellan facket och arbetsgivaren. Då finns också en tjänstepension.

Om du jobbar i kommunen, regionen (tidigare landstinget) eller statligt så finns det alltid tjänstepension. Hos privata arbetsgivare är det inte lika självklart.

Om du inte har tjänstepension kommer du bara att få allmän pension från staten. Det kan innebära en låg pension. Därför är det viktigt att du har tjänstepension. Dessutom innehåller tjänstepensionen viktiga skydd i form av sjukförsäkring och efterlevandeskydd.

Har du jobbat inom olika branscher kan du få tjänstepension från flera utbetalare.

Du kan välja under hur många år du vill ta ut din tjänstepension eller så väljer du livsvarigt uttag som innebär resten av livet. Det senare är vanligast i Sekos branscher.

Bra att veta innan du ansöker om allmän pension

• Ansök helst tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Du kan inte få din pension utbetald retroaktivt.
• Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och skriver under din ansökan. Om ansökan behöver kompletteras kan det förlänga handläggningstiden.
• Du behöver ta ställning till hur mycket du vill ta ut varje månad. Helt belopp, tre fjärdedels belopp, halvt belopp eller en fjärdedels belopp.
• Du kan också välja att bara ta ut premiepensionen eller en del av den.
• Du behöver också ta ställning till om din premiepension ska placeras i traditionell försäkring istället för fondförsäkring.
• Du kan som regel bara ansöka om efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepensionen för första gången.

Källa: Pensionsmyndigheten och Seko

Helen Thornberg är pensionsexpert på Seko. Hon råder alla att så tidigt som möjligt ta reda på hur stor pensionen blir. Dels genom att gå in på Pensionsmyndighetens hemsida och göra en prognos under Mina sidor eller gå in på sajten Min pension. Dels genom att ta kontakt med det bolag som förvaltar  tjänstepensionen. Vilket bolag det är går att läsa på Pensionsmyndighetens hemsida. Vanliga bolag inom Seko är Fora, Collectum och SPV.

Vid vilken ålder ska man börja kolla?

–Så tidigt som möjligt, men realistiskt är i medelåldern, 40-45 år. Då finns tid att göra förändringar om det behövs. Spara mer om man kan eller kanske betala av lån på lägenhet eller hus.