Från och med i år ger lagen alla rätt att jobba kvar till 68, men i ett avtal mellan Seko och Almega, där Postnord är medlem, står det att 67 år är gränsen. Avtalet löper ut i sommar och 68 år kommer att gälla för de som fyller år från 1 augusti.

Håkan Smedling arbetar med brevsortering på Årstaterminalen i Stockholm. Han gillar sitt jobb och vill gärna stanna ett år till. Han orkar, trots att det kan vara tungt ibland och trots att arbetstiderna blivit sämre under senare år.

Han arbetar tvåskift och har då och då delade turer, med ett morgonpass och ett kvällspass samma dag. Och några lediga timmar däremellan.

–Nu pratas det om att dagskiftet ska börja 04 på natten. Vi får se hur det blir, säger Håkan.

Han stannar gärna ett år till också för att hans sambo är yngre och fortfarande yrkesarbetar. Det blir helt enkelt trist att gå hemma ensam.

Håkan fyller 67 år i april. Tre kollegor som fyllt 67 i år har fått sluta, det ger en aning om vad som kommer att hända, konstaterar han. Men chefen har inte informerat om vad som gäller. Det är Sekos lokala klubb som berättat hur arbetsgivaren ställer sig.

–Jag tycker att chefen ska komma till mig och säga hur det ska bli, säger Håkan.

Ett skäl till att han inte blivit kontaktad är, tror Åke Anevad, Sekos klubbordförande på Årstaterminalen, att arbetsgivaren inte behöver varsla den som faller för ålderssträcket, det finns ingen uppsägningstid när den så kallade Las-åldern inträder.

Las-ålder

Det finns ingen pensionsålder enligt lag utan du väljer själv när du vill ta ut din allmänna pension från och med 62 års ålder. Ju längre du stannar i arbete desto högre blir i regel din pension.
Du har idag rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder enligt lagen om anställningsskydd, den så kallade Las-åldern. Från och med 2023 kan du vara kvar till 69 år. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. För den som fyller 68 år krävs inte saklig grund för uppsägning.
Från och med 2020 är lägsta ålder för när du kan ta ut den allmänna pensionen höjd från 61 till 62 år. Beslut om ändrat anställningsskydd fattades den 18 juni 2019.
Rätten till pension är reglerat i Socialförsäkringsbalken.
Källor: Pensionsmyndigheten, Riksdagen

Både Åke och Håkan noterar att det inte lönar sig att ha varit trogen Posten i 47 år. Tvärtom känner Håkan att arbetsgivaren drar fördelar av att göra sig av med honom, de slipper uppsägningstiden och de blir av med en heltidsanställd.

–De vill bara ha deltidare egentligen, så att bli av med mig blir ju en vinst, säger han. 

Trots att rätten att stanna på jobbet alltså höjts från 67 till 68 år i år får inte alla som vill arbeta kvar. Flera centrala avtal ger fortfarande arbetsgivaren rätt att avsluta anställningen vid 67. Dit hör bland andra kommunikationsavtalet mellan Seko och Almega och därmed bland andra Postnord. En övergångsregel i lagen gör att avtal om lägre pensionsålder gäller, dock i max fyra år.

Åke Anevad är ordförande för Sekos klubb på Årstaterminalen.

–Ett kryphål som Postnord använder, säger Åke Anevad.

Seko har fem medlemmar på Årstaterminalen som påverkas av att Postnord bestämt sig för att följa avtalet och inte lagen. Alla fem fyller 67 före sista juli, då avtalet löper ut.  

Ett bekymmer för terminalchefen i Årsta, som Åke Anevad lyfter fram, är att terminalen har stora besparingskrav och ska minska antalet anställda från 320 till kanske 250.

–Jag tycker inte att det är något som ska drabba Håkan och de andra. De har bara ett år kvar och de har lång anställningstid. Dessutom, flera av de som måste sluta har nattarbete och där fattas det folk!

Terminalchef Kjell Björklund vill inte kommentera besluten om Håkan och andra enskilda fall. Han säger att han följer kollektivavtalet och att det inte är aktuellt att göra några avsteg från det. På Postnord i Årsta är det 67 år som gäller till dess att ett nytt avtal är på plats.

Postnord skulle kunna föregå med gott exempel.

Teresa Carvalho, riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Postnords presstjänst skriver i ett mejlsvar till Sekotidningen att det enligt företaget är möjligt att för chef och medarbetare att komma överens om en annan ålder, som till exempel 68 år.

Det känns inte Kjell Björklund vid, han menar att avtalet gäller. Och att facket också tycker det.

Åke Anevad hävdar dock att Seko försökt få terminalledningen att ändra sig. Utan resultat. Det har också lett till att han, på klubbens uppdrag, skrivit till flera riksdagsledamöter för att peka på deras ansvar för att avtal går före lag i det här fallet. Ledamöterna bör diskutera frågan med Postnord, menar klubben.

Teresa Carvalho är socialdemokratisk riksdagsledamot och en av ledamöterna i pensionsgruppen som tagit fram de nya pensionsreglerna. I ett mejl till Sekotidningen försvarar hon de övergångsregler som finns i lagstiftningen:

”Avvägningen av övergångsreglerna får nog anses rimlig. Däremot skulle såklart Postnord kunna föregå med gott exempel. Jag tycker det är av stor vikt att underlätta och visa uppskattning för äldre medarbetare”, skriver hon.

Andra riksdagsledamöter som Sekotidningen talat med kan tänka sig att kontakta Postnords ledning för att peka på att företaget har alla möjligheter att vara flexibelt och tillämpa 68 år.

Seko centralt har lyft frågan med Almega, som inte vill göra några förändringar i avtalet i dagsläget.

När Sekotidnigen ställer samma fråga till Almega blir svaret att organisationen av principskäl inte gör ändringar i gällande avtal. Ingen företrädare vill dock bli citerad.

På Sekos områden är det flera avtal som har 67 år som gräns, till exempel väg- och ban, tele, maskinentreprenad och sjöavtalen.  Än så länge har det inte varit något problem med medlemmar som vill arbeta kvar.

Inom staten och de kommunala energibolagen har parterna löst frågan och 68 år gäller från årsskiftet. I avtalet med privata energiarbetsgivarna i EFA finns ingen skrivning om ålder. Inte heller i spåravtalet.

För Sekos del löper samtliga branschavtal ut 2020 och då kommer åldern att ändras till 68 på samtliga avtalsområden.