–Vi har stor förståelse för att regeringen har haft det tuffaste året i mannaminne, det har vi. Men vi har väntat länge nu, säger Sekos ordförande Gabriella Lavecchia.

Hon påminner om att ett förstatligande av järnvägsunderhållet är ett socialdemokratiskt vallöfte från 2014.

–Det kom ett utredningsförslag förra året, som inte var oerhört omfattande. Det skulle vara möjligt att genomföra.

Det kan finnas majoritet i riksdagen

Utredningen ”Framtidens järnvägunderhåll” föreslog att åtta av 34 baskontrakt förs över till Trafikverket. Utredaren Erland Olauson, tidigare LO:s avtalssekreterare, ansåg att det var tillräckligt för att öka Trafikverkets kompetens.

Det kan finnas stöd i riksdagen för förslaget, eller i alla fall, för en ökad statlig styrning av järnvägsunderhållet. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är för.  

Vänsterpartiets talesperson i trafikfrågor, Jens Holm, säger att det inte är ”ristat i sten” att ett förslag om förstatligande skulle röstas ner i riksdagen.

–Regeringen kan inte bara sitta och vara rädd för att deras förslag ska röstas ner i riksdagen. Politiker måste vara modiga för att få igenom sin politik, säger han.

Förutom S och V har såväl Miljöpartiet som Sverigedemokraterna tidigare uttalat sig för ett förstatligande i någon form, medan de borgerliga partierna säger nej.

Seko vill gå längre

Centerpartiet skriver i ett mejl till Sekotidningen att partiet är helt emot ett förstatligande.

Trots att det verkar finnas ett stöd i riksdagen har regeringen inte lagt fram något förslag om förstatligande. Och det finns, av allt att döma, inte heller med i den kommande budgetpropositionen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroths pressekreterare Lovisa Alm skriver i ett mejl till Sekotidningen att utredningsförslaget från 2020 bereds på departementet.

Seko och Vänsterpartiet vill egentligen gå längre än förslaget i Erland Olausons utredning, men båda parter tycker att utredningen pekar på vägar framåt.

Jens Holm understryker att inte ens ett helt förstatligande innebär att allt arbete ska utföras av Trafikverket.

–Det skulle även med den modellen finnas utrymme för privata företag att utföra arbete som kräver spetskompetens eller som Trafikverket inte hinner med, säger han.

”Framtidens järnvägsunderhåll”

I utredningen ”Framtidens järnvägsunderhåll” finns flera förslag som ökar statens kontroll över järnvägsunderhållet.

Utredaren Erland Olauson föreslår att Trafikverket ska ta över åtta av 34 basunderhållskontrakt för att på så sätt bli en bättre beställare. Han föreslår också att Trafikverket bygger upp ett register över anläggningen, I dag har verket dålig koll, menar han. Erland Olauson anser också att Trafikverket bör skapa en gemensam maskinpool för underhållsföretagen.

Utredningen skickades ut på remiss hösten 2020 och fick ett blandat mottagande. Seko var positiva, men hade velat gå längre, medan branschen sa nej till ett förstatligande.