Han har sett att det varit väldigt hårda ord mot förbunden på sociala medier och vill inte spä på det. Men han är samtidigt besviken och förvånad över att de förhandlat utan att informera övriga LO-förbund. Och mycket kritisk.

–Sakinnehållet i överenskommelsen är det stora problemet. Det ökar otryggheten på arbetsmarknaden, och innehåller delar som ett enigt LO sa nej till så sent som för en dryg månad sedan, säger han.

”Lättare att säga upp”

Valle Karlsson är särskilt upprörd över att frågan om saklig grund för uppsägning är med i överenskommelsen. Seko och flera andra förbund, bland annat Kommunal, skrev i våras en motion till LO-kongressen med krav på att den frågan inte skulle beröras i förhandlingarna om LAS.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.

–Så kom den med i alla fall. Jag har sett att Kommunals jurister säger att avtalets regler inte ändrar något, men det stämmer inte, säger Valle Karlsson.

Hans bedömning är att det blir lättare att säga upp anställda som till exempel kommer för sent till jobbet flera gånger. I avtalet står uttryckligen att arbetsgivaren inte ska titta framåt för att göra en prognos om huruvida den anställde kan tänkas bättra sig.

–I dag tar man hänsyn till att den anställde är i en svår situation och kan det kan förändras, säger han.

Inget utrymme att påverka

IF Metall och Kommunal har fått igenom vissa ändringar jämfört med det avtal som LO sa nej till i oktober. Men Valle Karlsson anser inte att de är tillräckliga.

LAS-överenskommelsen

2017 bjöd LO in arbetsgivarna till förhandlingar om lagen om anställningsskydd. Sedan dess har fack och arbetsgivare förhandlat av och till. Under hösten 2020 var det intensiva förhandlingar mellan LO, Svenskt näringsliv och privattjänstemännen i Ptk.

I mitten av oktober stod det klart att Ptk och Svenskt näringsliv var överens om förändringar, LO sa nej. Även några tjänstemannaförbund har sagt nej, bland annat Lärarförbundet.

Sen dess har dock Kommunal och IF Metall, LO:s största förbund, förhandlat med Ptk och Svenskt näringsliv och i fredags blev det känt att man är överens. Den överenskommelse man kommer att ligga till grund för ny lagstiftning, meddelar regeringen.

–Att bli anställd efter 12 månaders visstidsanställning istället för 24 månader kan leda till snabbare omsättning på personal. Något som även Handels pekat på.

–Att det blir en viss omställningstid för arbetsgivare som vill minska arbetstiden, hyvla, ändrar inget i grunden, säger han.

Enligt Seko finns inget utrymme för de förbund som är kritiska att påverka innehållet i överenskommelsen.

Analysera framtiden för LO

–Nej, regeringen har tydligt pekat ut att de ska utgå från den och att det inte finns utrymme för förändringar, säger Valle Karlsson.

Hur hade alternativet sett ut?

Att de 14 förbunden var och en hade försökt påverka regeringens arbete med en proposition. Vad det lett till vet vi inte.

Sammanlagt sju förbund är kritiska till överenskommelsen och till IF Metalls och Kommunals agerande.

Hur påverkar det LO?

–Det är för tidigt att säga, vi måste analysera det. Men LO som federation blir svagare när förbunden inte följer gemensamma beslut. Förbunden är självständiga, men när LO fattar eniga beslut, bör vi följa dem, anser jag.

Kan man inte säga att Seko bidrar till splittringen genom att ställa sig utanför?

–Jag tycker inte det eftersom vi agerar enligt regelboken. Motionerat och fått enighet bakom våra förslag. Vi har agerat öppet.

PTK

PTK är lite av tjänstemännens svar på LO. Grunden är privatanställda tjänstemän, inte de som jobbar i kommuner, regioner eller staten.

I organisationen ingår 25 fackförbund som tillsammans har närmare 900 000 medlemmar.

PTK förhandlar tre stora avtal för sina medlemsförbund. De handlar om pension, trygghet vid arbetsskador och omställningsstöd för dem som blir av med jobbet. Organisationen ordnar utbildningar och ger råd.