Under onsdagsmorgonen meddelade Socialdemokraterna att man vill gå vidare med parternas överenskommelse om ändring av arbetsrätten i stället för att lagstifta enligt den statliga utredningen av Gudmund Toijer. Det skrev statsminister Stefan Löfven (S) på Facebook.

”Socialdemokraternas verkställande utskott har ställt sig bakom att en förändring av anställningsskydd och omställning ska ske utifrån parternas överenskommelse, i stället för den så kallade Toijer-utredningen.

Januariavtalet

Under en presskonferens på morgonen förtydligar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att det handlar om den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv står bakom, men som LO enhälligt ratat.

– Det står väldigt tydligt i Januariavtalet att finns det en överenskommelse från parterna ska regeringen arbeta vidare med det i stället för utredningen, säger hon.

Hon lägger till att hon beklagar att det blev två parter i stället för tre som står bakom överenskommelsen. Det slutbud från Svenskt Näringsliv som LO avvisade men PTK accepterade innehåller konkreta ändringar i las, och skrivningar om hur lagen ska tolkas. När regering och riksdag arbetar med lagändringarna kommer parterna få vara med och säkra att deras överenskommelse inte förvanskas, enligt Eva Nordmark.

Omställning analyseras

– Ja, jag kommer att se till att parterna finns nära. Exakt hur det kommer se ut får jag återkomma till, det ska vi också diskutera med våra samarbetspartier.

När det gäller det omställningsavtal för cirka en miljon offentliganställda, som slöts i våras, hänvisar Eva Nordmark till vidare analys för att lagstiftningen ska bli så bred som möjligt.

– Självklart måste det analyseras hur dessa avtal påverkas när vi nu går vidare med PTK och Svenskt Näringsliv.

Arbetets söker LO:s ordförande Susanna Gideonsson som även sitter i Socialdemokraterna verkställande utskott.

IF Metall: Välkommet

IF Metalls ordförande Marie Nilsson välkomnar beskedet på Twitter:

”Regeringens besked om LAS är välkommet. Den dåliga statliga utredningen skjuts äntligen i sank. IF Metall vill delta i samtal mellan politiken och parterna, för att vara med och påverka hur kommande lagstiftning utvecklas”, skriver hon.

Även Livs ordförande Eva Guovelin är nöjd över regeringens besked.

– Det är bra att regeringen inte går vidare med Toijer-utredningens förslag. Vi sa nej till Svenskt Näringslivs slutbud, men jag kan förstå att regeringen hellre går vidare med det som utgångspunkt, säger Eva Guovelin, förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. 

Handels ordförande Linda Palmetzhofer på Twitter:

Handels jublar inte

”Att Toijer-utredningen slängs i papperskorgen är goda nyheter! Den borde aldrig ha tillsatts och hade kraftigt förskjutit maktbalansen på arbetsmarknaden. Men att SN/PTK-uppgörelsen nu blir regeringens huvudalternativ jublar Handels däremot inte över. Den löser inte grundproblemen med otrygga anställningar som var anledningen till att vi överhuvudtaget ville förhandla.”

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger i en intervju med Kommunalarbetaren, att han utgår från att det lagförslag regeringen vill presentera kommer att hanteras som vanligt i en normal lagstiftningsprocess.

– Det måste finnas möjlighet att i en remissomgång komma med synpunkter på förslaget. Så måste det vara. Och vi ska göra allt för att det förslaget ökar anställningstryggheten för Kommunals medlemmar, säger han till KA.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet som tillsammans med Sekotidningen och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.