När många stannar hemma under Coronautbrottet i landet har antalet paket Postnord hanterar skjutit i höjden. Enligt bolaget har nivåerna under vissa dagar varit som under julhandeln och Black Friday.

Det har varit uppemot 650 000 paket per dag, vilket är en ökning med 200 000 jämfört med samma period förra året.

Folk sitter helt enkelt hemma och beställer istället för att gå ut och handla prylar

Daniel Witoslaw, truckförare på Veddesta-terminalen.

Förklaringen till utvecklingen är att Postnord numer gör det möjligt för personer att boka hemleverans. Utnyttjandet av tjänsten har ökat med 35-50 procent.

Arbetsbördan: ”Extremt tungt”

Enligt ett pressmeddelande från Postnord är organisationen väl rustad för att kunna växla upp när volymerna ökar, även under särskilda omständigheter.

Anställda som Sekotidningen varit i kontakt ger en något annan bild. Situationen innebär en viss försämrad arbetsmiljö och en hel del extra arbete, eftersom sjukfrånvaron periodvis varit halverad på vissa arbetsställen.

–Det som jag är lite orolig för är hur länge vi klarar av att hålla det här tempot innan folk börjar gå sönder. För vissa enheter så är det extremt tungt som till exempel på kundmottagningen, säger Daniel Witoslaw, som jobbar som truckförare och i kundmottagningen på Veddesta-terminalen i Järfälla, norr om Stockholm.

Han är också ordförande i den lokala Sekoklubben.

På Veddestaterminalen är det framför allt 83:or som ökat mest.

– 83:or är pall till privatpersoner och det kan vara grillar, studsmattor, utemöbler. Folk sitter helt enkelt hemma och beställer istället för att gå ut och handla prylar, säger Daniel Witoslaw.

Är ni i behov av fler medarbetare?

–Det tycker jag. Jag har fått slita som ett djur för att få någorlunda ordning på pallen och jag vet att paketdelarna också behöver mer hjälp.

Stefan Fougt, huvudskyddsombud på Postnord, menar att arbetsgivaren är medveten om att personalen inte hinner med allt, särskilt chaufförerna.

–Det är en viss påverkan på arbetsmiljön. Problemet blir effektiviteten, då det tar längre tid att lämna till privatpersoner. Det är längre mellan stoppställena och oftast bara ett paket till varje ställe. Det har gjorts vissa justeringar i tidsfönster och andra rutiner för att klara situationen.

Postnord: ”Jobbar hårt”

Han vet inte om paketvikter har förändrats, om det är fler tunga paket som ska köras ut.

– Min gissning är dock att de som väljer hemkörning för att slippa bära hem tunga paket har valt den varianten tidigare. De som tillkommit är snarare de som inte vill åka till ombud, eller de som ändå är hemma. Detta kan peka på att medelvikten inte höjts.

Postnords pressavdelning har tidigare sagt att flera hundra kan behöva anställas, om utvecklingen med höga sjuktal fortsätter.

Det finns i nuläget ingen sammanställning över antalet extrapersonal som tagits in, uppger Maria Ibsen, pressansvarig.

– Tillsammans med facken har vi hittat sätt att lösa behoven på och använda utrymmet för extrapersonal mer flexibelt. Alla, ordinarie som extra medarbetare, jobbar verkligen hårt för att verksamheten ska fungera som vanligt trots att samhället befinner sig i kris, säger hon.