Transdev kommer driva Öresundstågstrafiken fram till att SJ Öresund tar över i december 2020. Avtalet gäller sedan åtta år framåt.

– Vi kommer att prioritera att göra ett bra jobb tillsammans med våra anställda i att driva trafiken för Öresundståg. Parallellt kommer vi inleda en dialog med den övertagande parten för att göra överlämningen så bra som möjligt. Det absolut viktigaste här är att personalen får det bra, säger Anders Ekman, affärschef på Transdev.

SJ tar över Öresundstågen

Nyhet

 Varför tror du Transdev förlorade avtalet? 

– Det får man titta på i upphandlingsunderlaget. Det är lagen om offentlig upphandling som styr, där pris och kvalité utvärderas. Där föll valet tyvärr på någon annan. Vi hade gärna velat fortsätta.

Upphandlingen kan överklagas inom tio dagar. Men Anders Ekman vill inte säga hur Transdev kommer att agera.

Förra året förlorade Transdev Krösatågsupphandlingen till Tågkompaniet, som numera heter Vy Tåg.

”Ge och ta”

Sekoklubben på Transdev Öresundståg har under upphandlingen träffat SJ. Bolaget har då sagt att Transdevs personal ska erbjudas jobb när bolaget tar över trafiken.

En kärnfråga framöver blir kollektivavtalet:

– Det handlar om att ge och ta i förhandlingar. Vi kommer motivera och hävda att vårt avtal ska gälla, men de kommer att ha önskemål och föreslå förändringar som vi behöver ta ställning till, säger Lars Holmqvist, ordförande för Seko på Transdev Öresund.

Transdev vägrar betala skadestånd till tågvärdar

Nyhet

Inom den närmsta tiden förväntar sig Lars Holmqvist att SJ tar kontakt med facket och påbörjar verksamhetsövergången.

– Vårt arbete består nu i att läsa in oss på SJ:s kollektivavtal och plocka fram dokumentation för vårt eget avtal för att kunna styrka det vi påstår.

Facket står redo

Enligt Thomas Gorin Weijmer, avtalsansvarig på Seko, är det viktigaste för facket just nu att vara förberedd inför kommande förhandlingar med SJ Öresund.

– Vi förutsätter att förhandlingarna mynnar ut i att ett lokalt avtal tecknas som bygger på det nuvarande som finns för Öresundstrafiken, säger han.