Det var i maj som Trafikverket överklagade Arbetsmiljöverkets beslut om att vissa arbetsmiljöåtgärder ska genomföras vid bygget av Förbifarten.

Så vill Trafikverket slippa krav på bättre arbetsmiljö

Nyhet

Nu gör Förvaltningsrätten i Stockholm bedömningen att Trafikverket i egenskap av byggherre har ett ansvar att vidta åtgärder för att förbättra bland annat arbetet när det gäller montering av bergbultar i tunneln på Lövön, som är en del av Förbifart Stockholm. 

Förstärkningen sker genom att stålbultar, som väger 23 kilo, monteras i tak och väggar – ett arbete som till stor del måste göras manuellt. Arbetsmiljöverket vill att arbetet istället ska genomföras med maskiner, då det annars finns stor risk för belastningsskador. 

Byggherrens ansvar

– Trafikverket har menat att Arbetsmiljöverkets beslut varit otydligt och att de fullgjort sitt ansvar som bygghere och att det nu är entreprenörerna som är arbetsgivare och har ansvar för arbetsmiljön, säger chefsrådmannen Johan Lundmark.

– Där har vi tyckt att föreläggandet varit tydligt och konstaterat att det finns ett tudelat ansvar mellan arbetsgivaren och byggherren. Trafikverket har ett ansvar för projektering och planering. Det ansvaret sträcker sig längre än till det att bygget sätts igång.

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Nyhet

Miljonvite

Trafikverket har tidigare överklagat den del av föreläggandet kopplad till ett vite på omkring ett miljon kronor inte ska gälla, så kallad inhibition. I mitten av april avslog Förvaltningsrätten yrkandet. Kammarrätten beslutade sedermera att inte ta upp frågan till prövning.

Om inte arbetssättet i Förbifarten förändrats senast den 15 juni i år utgår alltså ett vite på drygt en miljon kronor.

– Frågan om vitets utdömande blir en separat fråga i domstol om Arbetsmiljöverket skulle konstatera att Trafikverket brutit mot föreläggandet, säger Johan Lundmark.

Trafikverket vill inte kommentera beslutet:

– Vi behöver titta på det här beslutet och analysera det. Efter det återkommer vi med en kommentar, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör.