Dagens dom gäller anställda hos Trafikverkets entreprenörer, bland annat signal- och bantekniker, besiktningsmän, skydds- och säkerhetsledare, som utför säkerhetsklassade arbetsuppgifter på järnvägen.

Enligt Transportstyrelsen tog inte Trafikverket sitt ansvar att se till så att dessa grupper hade den kompetens som krävs. Efter ett antal inspektioner, den första 2015, beslutade Transportstyrelsen i juni 2019 om ett föreläggande kopplat till ett vite. Det innebar att Trafikverket skulle betala en miljon kronor var tredje månad tills dess de kunde visa hur de skulle kontrollera kompetens och behörighet hos sina entreprenörer.

Claes Elgemyr på Transportstyrelsen sade då att deras tålamod var slut, inte för att de ifrågasatte banarbetarnas kompetens men för att Trafikverket inte kunde visa hur den skulle säkerställas.

Föreläggandet överklagades och dagens dom ger alltså Trafikverket rätt, på formella grunder. Enligt Förvaltningsrätten har Trafikverket bara skyldighet att kontrollera sin egen personal. Därför saknar Transportstyrelsen rättslig grund att begära vite mot Trafikverket.

Accepterar domen

För Trafikverket innebär det att de måste ställa krav på att deras entreprenörer har system för att säkerställa de anställdas behörighet och uppfyller lagkraven.  För Transportstyrelsen innebär det kontroll av att Trafikverket faktiskt gör det.

– Kraven på behörighet och kompetens för den personal som arbetar i spår är fortsatta desamma. Vi accepterar därför förvaltningsrättens dom, säger Tomas Åkesson Matts, sektionschef på Transportstyrelsen, i en kommentar.

Transportstyrelsen

är den myndighet som har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.

Trafikverket

ansvarar för långsiktig planering av bland annat väg- och järnvägstrafik. Trafikverket ansvarar även för byggande, drift och underhåll av väg och järnväg.