I mars bröt Trafikverket kontraktet med två företag i italienska LSAB, Vianini Lavori och CMC di Ravenna, för arbeten med Förbifart Stockholm under Lövön.

Vianini anser att Trafikverket agerat på ett sätt som skadat deras anseende genom bland annat uppgifter till media om entreprenörens brott mot arbetsmiljöbestämmelser

Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket.

Detta med anledning av stora brister vad gäller säkerhet i arbetsmiljön.

Kompetensbrist ska även ha påverkat arbetets kvalitét i tunnelbygget – bultar var exempelvis inte ordentligt gjutna, enligt Trafikverket.

Efter att kontraktet med LSAB hävdes gick bolaget i konkurs och Trafikverket stämdes på miljardbelopp.

Den ena delen av stämningen handlar om ett skadestånd för att kontrakten bröts och utebliven vinst. Den andra delen om förtal mot Vianini Lavori – bolaget kräver att Trafikverket ska betala 836 miljoner kronor (80 miljoner euro).

– Vianini anser att Trafikverket agerat på ett sätt som skadat deras anseende genom bland annat uppgifter till media om entreprenörens brott mot arbetsmiljöbestämmelser och miljölagstiftning liksom förseningar i projektet, säger Trafikverkets chefsjurist Charlotta Lindmark till tidningen Byggindustrin.

Fakta: Förbifart Stockholm

  • LSAB står för Lovön Samverkan AB.
  • Företaget drivs som ett konsortium av två italienska företag, Vianini Lavori SPA och C.M.C. di Ravennas.
  • LSAB vann Trafikverkets upphandling för tunnelsträckan under Lövön, Förbifart Stockholm. Men kontrakten är uppsagda.
  • Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an som knyter ihop norra och södra Stockholm.
  • Stora delar av Förbifart Stockholm byggs i tunnel.
  • Trafikverket söker just nu en ny entreprenör till Förbifart Stockholm. En ny upphandling ska göras.

Ärendet tas upp inom den italienska rättsväsendet och väntas inledas under våren 2020.

Trafikverket bestrider kravet och har dessutom lämnat in en stämningsansökan till Solna tingsrätt. Myndigheten menar att det var befogat att säga upp kontrakten.