I ett inspektionsmeddelande noterar inspektörerna en borrigg utan skydd mot damm. Det var orsaken till det stora dammoln som spreds över arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket saknar riskbedömningar av arbetet med kvarts och menar att det är Trafikverkets ansvar att se till att entreprenörerna följer föreskriften om kvarts. Kvartsdamm är en kemisk arbetsmiljörisk som kan orsaka bland annat stendammslunga.

Brister på mobil kross

Ovanjordsarbetet på Förbifarten är i huvudsak inom Byggnads avtalsområde, med undantag för mobila stenkrossar. Vid arbetsplatsen Akalla fann Arbetsmiljöverket även att en mobil kross hade flera brister, bland annat i nödstoppsanordningen.

Sekos ombudsman Sandra Lindström, som ansvarar för Förbifarten, har inte tagit del av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, men säger att det varit problem med andra krossar i projektet.

Calle Fridén är ansvarig ombudsman på Byggnads för Förbifart Stockholm. Han menar att det framför allt är Trafikverkets upphandling som är förklaringen till alla de brister som uppdagats under bygget.

–Upphandlingarna är inte så bra genomförda. De är framför allt för billiga och det ingår inte kostnader för arbetsmiljöåtgärder. Det är en stor brist som leder till att arbetsmiljön inte prioriteras. Arbetsmiljön är inte säkrad innan projekten drar igång.

Saknas riskbedömningar

Arbetsmiljöverket kom fram till att det saknades riskbedömningar och att kvarts som kemisk arbetsmiljörisk saknades i arbetsmiljöplanen för Akallalänken.

Inspektionen vid Akalla visade också brister i krossverksamheten, där det till exempel saknades dammreducerande åtgärder och var brister i nödstoppsanordningarna.

Trafikverket vill inte kommentera kritiken från Arbetsmiljöverket. Först måste vi läsa in oss, säger presschef Bengt Olsson.

–Vi är förstås medvetna om riskerna med kvartsdamm och har regler kring det, men för att svara konkret så måste vi veta ner om vad Arbetsmiljöverket kräver, säger han.

Arbetsmiljöverket kräver att Trafikverket beskriver sitt arbetsmiljöarbete med kvarts, krossar och belastningsergonomi senast den 26 juni.

Seko och Byggnads

Både Byggnads och Seko organiserar medlemmar och har kollektivavtal på Förbifarten. Det finns en gränsdragning mellan förbunden som säger att Seko har avtal på tunnelsidan och med de mobila stenkrossarna, medan Byggnads har allt annat ovanjordarbete. Facken samarbetar i de fall där båda förbunden berörs.