–Det är två delar i det här. Dels arbetsmetoderna, dels bultarnas kvalitet. Vi är konservativa när det gäller typ av bult som används. Entreprenörerna vill prova andra bultar, som är lättare men ännu inte prövade.

Förbifarten hotas av miljonvite

Nyhet

–Om man byter till andra material måste man ta hänsyn till hållbarheten. Att arbetsmetoderna förändras, motsätter vi oss inte, säger han.

Arbetssätt kritiseras

Arbetsmiljöverket har i ett föreläggande krävt att Trafikverket bidrar till att utveckla arbetsmetoderna vid bultningen av tunnlarna vid Förbifarten, annars hotar ett vite på en miljon kronor. Arbetssättet är, enligt Arbetsmiljöverket, belastningsergonomiskt riskfyllt.

Johan Brantmark säger att Trafikverkets inte lägger sig i hur bultarna kommer på plats, om det ska vara mer maskinellt eller i även fortsättningen skötas till stora delar manuellt.

Entreprenörerna har uppgett till Arbetsmiljöverket att Trafikverket varit motsträvigt när det gäller att gå över till maskinell montering.

–Arbetsmetoderna är entreprenörernas ansvar anser vi och vi har inga synpunkter på hur det går till. Det har vi framfört till Arbetsmiljöverket. Vi har ansvar för materialet i bultarna.

Glasfiberbultar

Trafikverket deltar, enligt Johan Brantmark, i ett forskningsprojekt där man provar nya material i bultarna. Det rör sig främst om glasfiber, som är betydligt lättare än dagens bultar och som skulle underlätta monteringen.

Forskningsprojektet är inte avslutat, men entreprenörerna har redan fått tillstånd att använda glasfiber i de tillfälliga tunnlarna vid Förbifarten.

–Men det finns inga planer på att gå över till det nya materialet eftersom det inte är tillräckligt säkerställt att de håller, säger Johan Brantmark.

Trafikverket ska svara Arbetsmiljöverket senast 15 juni 2019.