I föreläggandet finns också förnyad kritik mot att kommunikationsutrustningen inte fungerar tillfredsställande. Trots tidigare krav på förbättringar. Det är alarmerande, menar Arbetsmiljöverket, eftersom systemet ska garantera att utrymningen kan ske på ett säkert sätt.

–Trafikverket ska visa att de utvecklar arbetsmetoderna när det gäller bergförstärkning. Och att de säkerställer att kommunikationsutrustningen fungerar, säger Anna-Carin Nordlund, arbetsmiljöinspektör.

Manuellt arbete

Den tunga kritiken får Trafikverket för arbetssättet med förstärkning av berget. Arbetet utförs av underentreprenörer, men Arbetsmiljöverket menar att Trafikverket styr hårt över vilka metoder som används.

Förbifart Stockholm

Förbud stoppar tunnel­arbete på Förbifarten

Nyhet

Entreprenörerna uppger att de har känt ett motstånd när de velat ändra arbetsmetod.

–Vår syn är att hela arbetssättet behöver förändras. I dag sker arbetet i huvudsak genom manuell bultning och den metoden har använts mycket länge, säger Anna-Carin Nordlund.

Förbifart Stockholm

Livsfarlig arbetsmiljö vid tunnelbygge

Nyhet

Trafikverket vill inte kommentera Arbetsmiljöverkets kritik just nu.

–Vi har tagit emot föreläggandet men vi ska börja med att studera hur ansvarsfördelningen är mellan oss och entreprenörerna, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Tunga bultar

Förstärkningsarbetet görs genom att bergbultar monteras i huvudsak manuellt med stöd av maskiner. Bultarna trycks upp i bergstak och bergväggar tillsammans med betong. Betongen sprutas in i borrhålet innan bulten förs in. Bultarna väger enligt Trafikverket 23 kilo, enligt Arbetsmiljöverkets beräkningar mellan 30 och 40 kilo vardera. Arbetet utförs från arbetsplattformar av arbetslag på tre personer.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det återstår 240 000 bult att monteras, vilket är ett betydande antal. Därför är det viktigt att arbetssättet utvecklas och belastningen på personalen minskar .

Enligt Arbetsmiljöverket är det flera problem med arbetssättet. Det är belastningsergonomiskt riskfyllt att lyfta tunga bultar, varav merparten över axelnivå, och det innebär att stor risk att att arbeta under ett osäkrat berg.

Trafikverket styr arbetet

–I gruvindustrin görs arbetet med maskiner, vi vet att branscherna inte är helt jämförbara, men vi anser att Trafikverket bör utveckla nya arbetssätt. Det är svårt för entreprenörerna, som ibland är små företag att utveckla teknik, säger Anna-Carin Nordlund.

Hon säger att Trafikverket styr arbetet hårt, vilket försvårar för entreprenörerna att arbeta på ett alternativt sätt. De två entreprenörer som arbetar med förstärkningen i tunneln på Förbifarten använder maskiner till delar av arbetet, men upplever att Trafikverket är motsträviga.

Sekotidningen har varit i kontakt med skyddsombudet hos en av entreprenörerna. Han vill inte uttala sig om Arbetsmiljöverkets kritik, det vill inte heller Sekos regionala skyddsombud Ulf Andersson.

Tidningen Arbetets granskning av bygget av Förbifart Stockholm visade redan i maj förra året att det fanns stora brister vid tunnelbygget till motorvägsleden. Sedan dess har arbetsmiljöproblemen fortsatt.  Bygget har stoppats vid ett flertal tillfällen. Såväl Trafikverket som entreprenörföretagen har fått kritik från Arbetsmiljöverket.